Liten ljusglimt runt skatte­­underlaget

Nu är 2022 års deklarationer granskade och det visar sig att skatteunderlaget för 2022 ökade med hela 5,8 procent. Det är en ännu större ökning än i vår senaste prognos. En liten ljusglimt.

I vår prognos från oktober räknade vi med att skatteunderlaget skulle öka med 5,6 procent. Men ökningen blev alltså 0,2 procentenheter högre. Man förstår att det är en stor ökning om man jämför med den genomsnittliga ökningstakten på cirka 4 procent per år.

Skatteunderlaget är betydlig större än det som kommuner och regioner bokade upp i sina bokslut 2022, och det innebär en relativt stor positiv avräkning för kommuner och regioner i år.

Jämfört med det som bokades upp i bokslutet skiljer sig skatteunderlaget positivt med 279 kronor per invånare i kommunerna och 152 kronor per invånare i regionerna. Detta är en följd av att konjunkturen utvecklades lite mer positivt än vi räknade med.

Skatteintäkterna påverkar olika

Skatteintäkterna påverkar kommunerna lite olika. Denna gång fick bara en kommun ett lägre utfall av skatteintäkter än de hade bokat upp i bokslut 2022, samtidigt fick en kommun ett utfall som är nästan 10 procent högre än i bokslut 2022.

För kommunerna blev utfallet nästan 3 miljarder högre än i bokslut 2022, vilket även överstiger vår oktoberprognos med 1 miljard. Regionerna får 1,5 miljarder mer än i bokslutet 2022, vilket är 0,5 miljard mer än i oktoberprognosen.

Den positiva avräkningen kan göra att några kommuner och någon region kan få ett årsresultat som lite oväntat kan vändas från negativt till positivt precis i slutet av året.

Webbseminarium 15 december

Nästa vecka presenterar vi en ny prognos för skatteunderlaget och den samhällsekonomiska utvecklingen vid ett kostnadsfritt webbseminarium. Här kan du anmäla dig till det:

Skatteunderlagsprognos

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen