Hyrorna inom äldreomsorgen måste ses i ett sammanhang

Under senaste tiden har flera medier riktat kritik mot att hyror inom äldreomsorgen är höga. Kritiken är dock tagen ur sitt sammanhang utan koppling till nybyggen, statliga krav, gemensamhetsytor och bostadstillägg.

När hyror på äldreboenden diskuteras behöver hänsyn tas till att många av de särskilda boendena är nybyggda. Det är ofta som en följd av statliga krav på bland annat ytor och toaletter, vilket har gjort att kommunerna tvingats att bygga nya boenden. Att jämföra dessa nybyggda boendena med kommunens hyresbestånd, som främst består av 60-tals hus, är inte rättvist. Det vore mer relevant att jämföra dem med nybyggnadshyra, som enligt SCB ligger på 160 kronor per kvadratmeter och månad.

Hyror får inte subventioneras

När kommuners hyror på äldreboenden jämförs med varandra ger det därför ingen rättvis bild, då vissa behövt bygga nytt och andra inte. Kommunerna har inte rätt att subventionera hyrorna för de äldre, då de ska tillämpa självkostnadsprincipen för hyran vid särskilda boenden. En underprissättning vore gynnande av enskild och är därmed inte tillåtet.

Jämförelsen med kvadratmeterhyra blir inte heller rättvis då äldreboendena ofta har en mindre boyta än en lägenhet. Mindre yta ger generellt sett högre kvadratmeterhyra och gemensamhetsytorna som kan nyttjas av de äldre läggs på de boendes hyreskostnader.

Bostadstillägg är en viktig parameter

Det är också viktigt att nämna att äldre vid låg inkomst och lågt kapital kan få bostadstillägg. Exempelvis kan en person med en pension på 14 000 kronor få ett bidrag på 3000 kronor vid en hyra på 6 000 kronor. På motsvarande sätt kan en individ med låg inkomst och utan kapital, få ekonomiskt bistånd. De som bor på ett äldreboende har också rätt att efter omsorg och hyra ha kvar ett förbehållsbelopp, som för en ensamstående person minst ska vara 5 373 kronor per månad år 2021.

När en plats på ett särskilt boende kostar nästan en miljon kronor per år kan det tyckas rimligt att äldre med god pension eller pengar på banken faktiskt betalar en viss del eller hela hyran för sitt boende och sin omsorg. Att hålla med helt kostnadsfria äldreboenden vore en svår ekonomisk ekvation att få ihop när andelen äldre ökar jämfört med de i arbetsför ålder, som behöver stå för större delen av kommunens skatteintäkter.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen