Hur ser egentligen de ekonomiska utsikterna ut?

Nyligen hemkommen från en resa i Kanada och USA där en av de stora frågorna var hur ekonomin kommer att utvecklas i det extremt turbulenta läge som råder.

Precis innan jag åkte hade den amerikanska centralbanken Federal Reserve, som väntat, höjt räntan med 75 punkter som nu ligger ligger på hela 3,25 procent. Så hög har Feds ränta inte varit sedan före finanskrisen. Detta stärkte dollarn än mer och jag fick betala hela 12 kronor per dollar när jag växlade. Jag kan inte komma ihåg att dollarn varit så dyr någonsin under min livstid.

Ekonomisk turbulens i USA och Europa

Jag frågade alla ekonomer som jag träffade på mina möten om vad de trodde om de ekonomiska utsikterna. De flesta räknade med en mild lågkonjunktur i USA, men var betydligt mer bekymrade över de ekonomiska utsikterna i Europa. Inte minst över hur penningpolitiken i många länder motverkas av regeringars finanspolitiska satsningar.

Främst i Storbritannien är detta tydligt, landets ekonomi har inte återhämtat sig efter Brexit. Bank of Englands penningpolitik syftar till att få ned inflationen och banken stödköper obligationer för att stötta ekonomin så att den inte ska krascha. Samtidigt har den nyvalde premiärministern Liz Truss kommit med förslag om stora ofinansierade skattesänkningar. Hela den brittiska ekonomin skakar. IMF har riktat en skarp varning till Storbritanniens regering och sagt att den måste ta tillbaka förslaget om skattesänkningar och den brittiska regeringen har nu ändrat sig när det gäller skattesänkningar till höginkomsttagare.

Bedömningar av svensk ekonomi

Hur går det i Sverige då? SKR:s nästa prognos kommer den 20 oktober. Vi hoppas då att vi vet något om vad som kommer i statens budget för 2023. Det är en viktig förutsättning för kommunernas och regionernas ekonomi, men det är ytterst osäkert om det kommer att finnas någon sådan information tills dess. Reglerna är sådana att den nya regeringen har på sig till senast 15 november att lämna en budgetproposition. Om ingen ny regering har tillträtt, ska övergångsregeringen lämna budgetförslag senast detta datum. 

Vår senaste skatteunderlagsprognos gjordes i augusti och sedan dess har det hänt en hel del. Vi räknade med en BNP-tillväxt på en procent för 2023 i augusti. Andra bedömare, exempelvis Konjunkturinstitutet och Riksbanken har i senare bedömningar räknat med noll-tillväxt för BNP 2023. Konjunkturinstitutet tror dock på en relativt snabb återhämtning med en BNP-ökning på hela 2 procent redan 2024.

I vår augustibedömning räknade vi med en mild lågkonjunktur 2023 och 2024 och att vi skulle nå balans i ekonomin någon gång under 2025. Både Konjunkturinstitutet och Riksbanken räknar med ett lite mer utdraget förlopp med lågkonjunktur 2023 som förvärras lite 2024, men återhämtar sig under 2025 och ligger i balans 2026. Samtliga prognosmakare bedömer dock att inflationen kommer ligga på, eller till och med under, inflationsmålet 2024 igen.

En viktig faktor för skatteunderlaget är sysselsättningen, och de flesta bedömare av svensk ekonomi tror på en fortsatt stark arbetsmarknad som står emot lågkonjunkturen relativt väl. Sysselsättningen beräknas minska lite och arbetslösheten ökar till 8 procent i slutet av 2023 för att därefter vända. På kort sikt kommer också de automatiska stabilisatorerna att hålla uppe skatteunderlaget.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen