Finansieringsprincipen måste upprätthållas!

För att kommuner och regioner ska ha möjlighet att bedriva väl fungerande verksamheter är bland annat långsiktiga planeringsförutsättningar och generella statsbidrag viktiga, men också att staten respekterar finansieringsprincipen.

När en ny regering tillsätts så kommer SKR att föra fram ett antal principer som är viktiga för att kommuner och regioner ska kunna bedriva verksamhet med goda förutsättningar. Det handlar så klart om bland annat långsiktiga planeringsförutsättningar och generella statsbidrag. Men en fråga som är minst lika viktig är att staten respekterar finansieringsprincipen.

Nya åtaganden ska finansieras

Om staten beslutar om nya åtaganden för kommuner och regioner så ska också dessa finansieras – från grunden. Det gäller exempelvis om en uppgift som varit frivillig blir obligatorisk. Då måste staten finansiera den fullt ut. Bara för att några kommuner eller regioner börjat göra vissa saker på frivillig basis så ska inte hela sektorn drabbas av detta när staten beslutar om att det ska bli obligatoriskt.

En obligatorisk uppgift ger staten rätt att genom sina myndigheter ge uppdrag att bedriva tillsyn och ge kommuner och regioner som inte sköter uppgiften med rätt kvalitet, vitesförelägganden. En frivillig uppgift bestämmer kommunen eller regionen själva om de ska göra, sluta göra och vilken ambitionsnivå de ska ha. Om staten väljer att inte finansiera uppgifter fullt ut när de beslutar om att det ska bli obligatoriskt och som tidigare skett på frivillig basis, får kommuner och regioner som valt att inte utveckla just den verksamheten inte tillräcklig finansiering för att bygga upp verksamheten helt från början.

Socialtjänsten ofta värst drabbad

Inom socialtjänsten har staten ofta ”glidit” på finansieringsprincipen. Skälet är att socialtjänstens uppdrag är så ”brett” och att det inte är så specifikt reglerat exakt vad som ska göras. En konsekvens av detta är att socialtjänsten är den verksamhet som oftast drabbas av ekonomiska underskott. Men en sak är tydlig. Om ”bör” ändras till ”ska” i en lagstiftning, då görs uppgiften obligatorisk och ska då lyda under finansieringsprincipen.

SKR har nu fått på remiss en ny lagstiftning som gäller skyddat boende för barn och vuxna personer som är utsatta för våld. En viktig lag och ett skydd för alla som utsätts. Men ska den genomföras så måste staten finansiera det, även om många kommuner redan erbjuder skyddade boenden på frivillig basis. I lagrådsremissen till den nya lagstiftningen föreslås att kommunerna ska få dela på 325 miljoner kronor för detta nya uppdrag. Det innebär att en mediankommun på 16 000 invånare får en halv miljon kronor genom det generella statsbidraget. Dessa pengar ska räcka till flera delar enligt lagförslaget, bland annat kostnaden att placera våldsutsatta vuxna och barn på skyddat boende.

SKR:s beräkning visar att kostnaden för dessa nya uppdrag är drygt 4 miljarder kronor. Det vill säga, nästan 10 gånger så mycket. Om SKR:s bedömning är korrekt så behöver kommunerna hitta finansiering till denna lagstiftning i andra verksamheter, så som skola, vård och omsorg.

Viktigt för fungerande välfärd

När ny lagstiftning ska införas ska Finansieringsprincipen tillämpas och en förhandling ska genomföras där staten och SKR redovisar sina beräkningar.

Just denna typ av obligatoriska åtaganden, när staten beslutar att kommuner och regioner ska ta ansvaret, är en viktig principiell fråga. Därför är det viktig att staten följer finansieringsprincipen om vi ska ha en välfungerande välfärd som även omfattar våldsutsatta.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen