Yrkeshögskolan måste möta kommuners och regioners behov

För arbetsgivare i kommuner och regioner är det angeläget att yrkeshögskolan svarar upp mot sektorns specifika behov av kompetens, både när det gäller antalet platser och utbildningarnas innehåll.

Yrkeshögskolan spelar en viktig roll för att kommuner och regioner ska klara kompetensförsörjningen till vård, skola, omsorg och samhällsbyggnad. Vår enkätundersökning om rekryteringsläget för yrkesgrupper med YH-utbildning i kommuner och regioner visar att efterfrågan på YH-utbildade är hög. Störst är bristen för:

 • specialistundersköterskor
 • vårdadministratörer
 • medicinska sekreterare
 • byggnadsinspektörer
 • bygglovshandläggare
 • ambulanssjukvårdare

Det har aldrig varit viktigare att satsa på flexibla möjligheter till yrkesutbildning än nu. Såväl kommuner och regioner som näringslivet är i skriande behov av yrkesutbildade samtidigt som arbetsmarknaden förändras. Teknisk utveckling och förändrade arbetssätt skapar behov av nya kompetenser och yrkesroller.

Rekryteringsläget för YH-yrken i kommuner och regioner

Flexibla utbildningar efterfrågas

Kommuner och regioner efterlyser ofta mer flexibla utbildningar för att klara kompetensförsörjningen. Det handlar om att utbildningar behöver vara flexibla när det gäller innehåll, längd, utbildningstakt men framförallt möjlighet att studera på distans eller på deltid samtidigt som man arbetar.

Korta YH-utbildningar och kurser har stor potential att möta kompetensbehov i de fall där det kanske inte krävs en hel programutbildning. Kännedomen om korta YH-utbildningar har ökat bland kommuner och regioner sedan 2021 men det verkar fortfarande finnas en osäkerhet kring vad de kan användas till. I tider av personal- och kompetensbrist är det lätt att efterfråga mer av allt, och ibland även utbildningar som passar bättre inom komvux eller på högskolenivå.

Framtidens yrkeshögskola

Utredningen om framtidens yrkeshögskola har nyligen lagt fram sitt slutbetänkande. Det är positivt att utredningen föreslår att yrkeshögskolan ska byggas ut med fler utbildningsplatser och att arbetslivets behov och efterfrågan fortsatt ska vara styrande. Genom en nära samverkan med arbetslivet kan yrkeshögskolan fortsätta utbilda den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar även i framtiden.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen