Viktigt med återhämtning för att vi ska orka

Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.

Det kan inte sägas för många gånger – medarbetarna i kommuner och regioner har gjort och gör fantastiska insatser under denna pandemi. Sättet som den har påverkat samhället kunde nog ingen föreställt sig. Den har helt enkelt blivit en del av vår vardag.

Pandemin har verkligen satt prov på allas vår uthållighet. Det är psykiskt påfrestande att oroa sig för närstående i riskgrupper, inte kunna träffa sin familj, sina vänner och inte röra sig fritt ute i samhället. För de som arbetar i vård och omsorg är påfrestningen allra störst med en tuff arbetsbelastning på flera plan.

Stöd, tips och verktyg

Under dessa speciella omständigheter med hög arbetsbelastning och nya situationer att hantera är det viktigt att få tid till återhämtning. Att hinna bearbeta intryck och landa i sina tankar. Därför vill jag här tipsa om flera bra seminarier och verktyg som kan vara till hjälp i det arbetet.

På temat återhämtning vill vi från SKR bjuda in till ett webbseminarium om stöd till medarbetarna. Seminariet anordnas nu på måndag 7 december och vänder sig till dig som arbetar som verksamhetschef eller HR-expert. På seminariet kommer forskare och experter att berätta om återhämtning i vardagen och kommuner och regioner kommer att berätta om exempel på hur man kan arbeta med detta ute i verksamheten.

Jag vill dessutom tipsa om de lunchträffar som sker varannan vecka, med olika teman varje gång. Nästa träff är 15 december, då med temat arbetsmiljön under corona. Syftet med träffarna är att dela erfarenheter och gemensamma reflektioner. Jag vill uppmana alla att dela med sig av erfarenheter för jag är övertygad om att alla som arbetat under pandemin har fått en rad insikter som förhoppningsvis kan hjälpa någon annan vidare i sitt arbete eller i sin verksamhet.

Slutligen vill jag tipsa om Suntarbetsliv som har tagit fram oerhört många bra tips, råd och verktyg som stöd under denna tid. Just detta tips handlar om arbetsbelastning och innehåller bland annat en checklista och tips på hur man kan arbeta förebyggande.

Arbetsbelastning, Suntarbetsliv

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen