Trakasserier drabbar hundratusentals unga kvinnor

En av fyra kvinnor i åldrarna 16-29 år har blivit utsatta för sexuella trakasserier på jobbet. Vi pratar om hundratusentals unga kvinnor. I rollen som arbetsgivare är du skyldig att ingripa för att komma till rätta med kränkningar och trakasserier.

Du ska dessutom på ett systematiskt sätt bedriva ett förebyggande arbete i syfte att förhindra att problemen uppstår och plocka upp tidiga signaler på ohälsa hos medarbetaren.

Ingen ska behöva uppleva trakasserier eller könsrelaterat våld vare sig i hemmet eller på jobbet.

Att en av fyra kvinnor i åldrarna 16-29 år har blivit utsatta för sexuella trakasserier på jobbet gör mig bekymrad. Arbetsmiljöverkets rapport visar svart på vitt att kunskap i jämställdhetsfrågor behöver lyftas på agendan. I en annan rapport från Jämställdhetsmyndigheten läser jag att en av fyra unga män tycker att kvinnor överdriver hur ojämställt de behandlas i Sverige. Det gör mig än mer bekymrad, och framför allt övertygad om att arbetet med att motverka alla former av ojämställdhet, trakasserier eller könsrelaterat våld måste stärkas. Det arbetet behöver börja redan i skolan och sedan fortsätta på varje arbetsplats.

Kunskap om jämställdhetsfrågor har ökat i takt med att samhällsaktörer blivit bättre på att dela upp statistik efter kön i forskning och rapporter. Trots det har andelen medarbetare som har upplevt mobbning och sexuella trakasserier varit oförändrad de senaste 20 åren på arbetsmarknaden i Sverige. Att utvecklingen stannat av är oroväckande.

Medarbetare i välfärden särskilt utsatta

Fler kvinnor som arbetar inom kommuner och regioner än arbetsmarknaden i övrigt, har upplevt sexuella trakasserier från tredje person - alltså brukare, patienter eller egna anhöriga. Dessa kränkningar kan, trots att det är ett tydligt arbetsgivaransvar, vara svåra att komma till rätta med. Här uppstår ibland regelkonflikter. Det går till exempel inte att neka en patient som trakasserar personalen rätten till vård.

Arbetsgivaren har ett stort ansvar

Ett aktivt jämställdhetsarbete behöver vara en självklar del i det systematiska arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats.

Arbetsgivaren har ett tudelat ansvar:

 • Förebygga risker för trakasserier och våld på arbetsplatsen och hantera dessa om de ändå uppstår.
 • Agera om det uppstår misstankar om att en medarbetare är utsatt för våld i hemmet.

Som arbetsgivare kan du visa att du tar frågan på allvar och att du har förståelse och beredskap att möta den som är utsatt. Våra experter på SKR stöttar dig i arbetet med förebyggande åtgärder, omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning.

Ta hjälp av SKR:s stödmaterial till arbetsgivare

En jämställd arbetsgivarpolitik, punkt 5 av 9: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma

Våld i nära relation – stöd till dig som chef

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen