Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg

Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.

Samtidigt behöver vården finnas där för de patienter och brukare som behöver den. Det går inte att stänga ner sjukhus och äldreboenden, verksamheten måste fortsätta fungera även under sommaren. Det gäller alla somrar, och framför allt under en sommar där Sverige har drabbats av en pandemi.

Bekämpningen av coronaviruset medför att personalförsörjningen i välfärdens verksamheter är hårt ansträngd, inte minst i vården och äldreomsorgen. Arbetsgivarna jobbar intensivt med att på olika sätt förstärka bemanningen, både nu och i sommar. Det är svårt att förutse utvecklingen de kommande månaderna, vilket gör att förutsättningarna för semesterplaneringen är en ännu större utmaning än tidigare år.

Ingen kan med säkerhet veta vilken typ av bemanning som kommer att behövas i juli och kommuner och regioner har ett lagstadgat ansvar att ge vård och omsorg till de patienter och brukare som har behov av det. Det gör att beredskapen för att snabbt kunna bemanna viktiga funktioner i vården och omsorgen behöver vara stor. Det tror jag att alla förstår sett till den kris vi är mitt uppe i.

De flesta medarbetarna i regionerna får fyra veckors semester i sommar

Jag vet att regionerna nu är i slutfasen av semesterplaneringen. Antingen har de redan gett besked till sin personal eller så kommer de att göra det inom den närmaste tiden. Alla medarbetare ska ha semester, och alla regioner eftersträvar att medarbetarna ska ha fyra veckors semester under juni till augusti.

Bedömningen är att de flesta verksamheter klarar detta, men att det finns undantag framför allt i hårt belastade verksamheter inom sjukvården, exempelvis intensivvården. Där ser det ut som att arbetsgivarna i de flesta fall kommer att klara att ge medarbetarna tre veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti och resten av sommarsemestern under september.

Lokala förhandlingar innebär olika villkor i olika delar av landet

SKR initierade redan i mars förhandlingar om ett centralt och nationellt täckande avtal kring hur personalens semester skulle hanteras. Tanken med en överenskommelse var att försöka styra förläggningen av huvudsemester som behöver ske utöver den normala perioden till en månad som är mer attraktiv för personalen, och samtidigt ge medarbetarna extra kompensation. Några av facken tackade i april ja till ett sådant avtal medan de flesta tyvärr valde att tacka nej.

Att många fackförbund valde att tacka nej till det centrala avtalet innebär att det blir lokala förhandlingar i varje region och kommun om vad som ska gälla angående årets semester. Det har medfört att semesterplaneringen dragit ut på tiden. En annan faktor som försenat planeringen är självfallet osäkerheten kring coronaviruset och hur utvecklingen ser ut de kommande månaderna.

Vi vet att det är ett extremt pressat läge inom vissa verksamheter och att personalen sliter hårt. Vissa kanske dessutom jobbar på annat sätt eller på en annan arbetsplats än vad man är van vid, vilket kan öka pressen ytterligare. För att förebygga ohälsa och sjukdom har många arbetsgivare ökat tillgången till företagshälsovård, samtalsstöd och konkreta arbetsmiljöverktyg. Att medarbetarna får vila, återhämtning och semester är nödvändigt för att vården och omsorgen ska kunna fortsätta bekämpa coronaviruset, vårda sjuka och rädda liv.

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen