Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen

I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.

Regeringen har avsatt 2,2 miljarder kronor för att finansiera den del av anställningen som utgörs av utbildning medan arbetsgivaren betalar lön enligt kollektivavtal för den arbetade tiden. Modellen innebär alltså att en medarbetare, befintlig eller nyrekryterad, kan vidareutbilda sig utan att förlora inkomst.

Det är ett bra erbjudande för många medarbetare i äldreomsorgen som inte kan ta studieledigt på heltid för att skaffa sig den relevanta utbildningen. Det är bra även för arbetsgivarna som genom kombinationen av utbildning och arbete kan anställa personal förhoppningsvis redan under sommaren och på sikt höja kompetensnivån i verksamheten. Än har vi inte alla detaljer klarlagda, men jag hoppas att kommunerna så snabbt som möjligt ska kunna börja rekrytera nya medarbetare.

Satsning på kompetenslyft till äldreomsorgen

Flexibel kombination av utbildning och arbete

Förslaget bygger på att en kombination av arbete och studier där varje del är minst 50 procent. När det gäller själva utbildningarna så ska de utföras i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska. Det behöver också finnas en fungerande infrastruktur som gör det möjligt för personalen att utbilda sig samtidigt som man arbetar. Platser på vuxenutbildningen och fler nätbaserade utbildningsinslag skulle ge individen större möjligheter att få ihop arbete och studier.

Satsningen siktar mot att få fler tidsbegränsat anställda att få relevant utbildning och bli tillsvidareanställda. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att inom vård och omsorg är tre av fyra anställda redan tillsvidareanställda, enligt den senaste personalstatistiken från 2019. Och sett till arbetad tid så står tillsvidareanställda för 80 procent av den arbetade tiden, medan månadsavlönat tidsbegränsade anställda står för 6 procent och timavlönade för 14 procent. Andelen tidsbegränsat anställda har legat relativt stabilt över tid även om det går att se en viss ökning i samband med svängningar i konjunkturen.

En av flera åtgärder för att stärka kvaliteten i äldreomsorgen

Den här satsningen är en av flera insatser SKR genomför för att höja kompetensnivån och säkra kompetensförsörjningen i kommuner och regioner. Ett annat exempel är vårt nya kompetens- och omställningsavtal som ger arbetsgivare och medarbetare konkret stöd i att ställa om kompetens så att det gynnar verksamheten och samtidigt säkrar medarbetarens anställningsbarhet. Tillsammans med Kommunal har vi också sedan flera år tillbaka arbetat för att heltidsarbete ska bli norm i kommuner och regioner. Att arbeta heltid ökar den medarbetarens ekonomiska trygghet och självständighet.

Fler anställda med rätt kompetens i äldreomsorgen, och färre tidsbegränsat anställda och fler heltidsanställda, kommer att ge tryggare anställningar och därmed bättre villkor. Och genom en stabilare bemanning kommer arbetsmiljön att förbättras för den befintliga personalen. Allt detta kommer att bidra till en stärkt kvalitet i äldreomsorgen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen