Närmare hälften av sjuksköterskorna som lämnat jobbar med vård

Med tanke på den brist på sjuksköterskor som finns i praktiskt taget varje region vill Vårdförbundet förmå de som lämnat vården att komma tillbaka. Det är jag säker på att regionerna också vill. Alla åtgärder som kan möta bristen på personal inom hälso- och sjukvården behöver prövas.

Enligt Vårdförbundet, som hänvisar till Socialstyrelsens statistik, finns det 13 633 legitimerade sjuksköterskor upp till 64 år som är sysselsatta utanför hälso- och sjukvården. För att nyansera bilden och få en uppfattning om hur stor potentialen är så behöver vi titta lite närmare på de 13 633.

Andelen sjuksköterskor som lämnat yrket har legat på en relativt jämn nivå under de senaste 25 åren. Andelen sysselsatta utanför hälso-och sjukvården var 9 procent 1995, runt 11 procent 1997-2019 för att 2020 vara 12 procent. Även om det ökat något över tid handlar det om en relativt stabil nivå under de senaste decennierna.

Det är också intressant att nästan hälften av de 13 633, omkring 6 321, arbetar med vad många faktiskt skulle tolka som hälso- och sjukvård. Sysselsatta sjuksköterskor utanför hälso- och sjukvård arbetar i stor utsträckning med administration av hälso- och sjukvård (4 854) följt av eftergymnasial utbildning (1 467), det vill säga med att utbilda ny vårdpersonal, enligt Socialstyrelsens statistik.

Socialstyrelsens statistikdatabas för hälso- och sjukvårdspersonal

6 av 10 kan tänka sig att arbeta som sjuksköterska igen

Det verkar också som att utsikterna för att förmå de sjuksköterskor som lämnat att komma tillbaka till ett jobb inom hälso- och sjukvården är relativt goda. Enligt SCB:s temarapport Sjuksköterskor utanför yrket från 2017 kunde 60 procent tänka sig att arbeta som sjuksköterska inom vård och omsorg någon gång i framtiden igen. Även om ungefär 30 procent svarade att de inte kunde tänka sig att återvända så är det lovande att en majoritet kan tänka sig att arbeta som sjuksköterska igen.

När SCB följde upp rapporten förra året så hade 13 procent av gruppen som svarade att de kunde tänka sig att komma tillbaka återvänt till arbete som sjuksköterska inom vård och omsorg under 2020. Även bland de som svarade att de inte kunde tänka sig att återvända hade 7 procent ändå gjort det.

SCB: En av åtta sjuksköterskor har återvänt

Bristen på personal beräknas tyvärr inte minska under de kommande åren. I SKR:s rapport Välfärdens kompetensförsörjning framgår att konkurrensen om arbetskraft är stor och att antalet äldre över 80 år ökar markant fram till 2031, vilket kommer att öka efterfrågan på vård och omsorg.

Att rekrytera fler kommer såklart att vara en viktig del i att möta kompetensbristen. Men med tanke på den brist på arbetskraft som råder behöver kommuner och regioner framför allt förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna för att minska behoven av fler anställda. Det är där den största potentialen finns.

SKR:s rapport Välfärdens kompetensförsörjning

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen