Mycket att vinna på ökat samarbete

Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.

Många har upplevt en mer pressad arbetssituation än någon gång tidigare i arbetslivet. För andra har situationen inneburit helt nya arbetsuppgifter eller arbete på en annan plats än den vanliga.

Arbetsgivare i kommuner och regioner har på olika sätt försökt hindra smittspridningen samtidigt som man har ansvar för att patientsäkerheten inom vård och omsorg upprätthålls på ett bra sätt. En lika viktig del av arbetsgivarens ansvar är det systematiska arbetsmiljöarbetet som bland annat omfattar att göra riskbedömningar och se över vilka arbetsuppgifter som kan riskera att utsätta de anställda för smitta. Arbetsmiljö och patientsäkerhet har varit olika sidor av samma mynt i det svåra arbetet med att upprätthålla verksamheten och undvika spridning av smitta.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ökat samarbete

Det här ansvaret har varit en utmaning där man behövt ompröva inarbetade sätt att arbeta. Det har inneburit en ökat samarbete mellan både de som arbetar med arbetsmiljö och de som arbetar med patientsäkerhet.

Patientsäkerhet och arbetsmiljö styrs visserligen av olika regelverk, men för båda områdena finns krav på ett systematiskt arbete. En jämförelse mellan systematiken för arbetsmiljö- respektive patientsäkerhetsarbete visar många likheter. Både struktur och arbetssätt är likartade. Riskanalys ska göras, åtgärds- och handlingsplaner ska upprättas och inträffade händelser/olycksfall, tillbud och avvikelser ska utredas.

Sedan finns också viktiga regler i arbetsmiljölagen som inte har sin motsvarighet i patientsäkerhetslagen, till exempel krav på samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.

Integrera arbetet

Det finns så mycket att vinna på att integrera arbetet med patientsäkerhet med arbetsmiljöarbetet, till exempel genom att skapa och använda samma rutiner. Både personal och patienter drar fördelar av en helhetssyn på patientsäkerhet och arbetsmiljö. Därför lanserar vi nu en skrift om att integrera ledningssystem för patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Patientsäkerhet och arbetsmiljö, skrift från SKR

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen