Möt kompetensutmaningen med friskfaktorer

Ökad arbetsbelastning, framför allt för den behöriga personalen och risk för fler misstag, missförstånd och konflikter. Detta var de vanligaste svaren när vi nyligen frågade en grupp arbetsmiljöstrateger om vilka risker de såg till följd av bristen på medarbetare. Oroväckande besked som understryker behovet av att kommuner och regioner fortsätter att ha höga ambitioner för sitt arbetsmiljöarbete.

För exakt ett år sedan satt vi i förhandlingar om en överenskommelse för att möta kompetensutmaningen. Resultatet blev en historiskt stor uppgörelse med tre delar, pensioner, omställning och arbetsmiljö. Den sista delen baseras på en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser där fokus ligger på friskfaktorer.

Friska arbetsplatser

Friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser

Idag är kunskaperna och erfarenheterna goda om vad som skapar långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser. Det är dessa så kallade friskfaktorer som kommuner och regioner nu systematiskt behöver arbeta med för att möta kompetensutmaningen. För att stödja arbetet satsar vi tillsammans med facken stort på att ta fram kunskapsstöd och material. Ett betydande uppdrag ligger på Suntarbetsliv som ska arrangera digitala konferenser och utveckla verktyg.

Samtidigt vet vi att många kommuner och regioner redan arbetar aktivt med friskfaktorer, med ett främjande och förebyggande arbete, och har gjort så under flera år. Jag törs faktiskt hävda att alla gör det, ur något perspektiv och att ingen behöver börja på ruta ett. Dessa initiativ ska vi också synliggöra och sprida. Likaså erfarenheterna om hur arbetet genomförs på bästa sätt.

Friskfaktorer nycklar för ökat heltidsarbete och jämställdhet

Som du förstår präglas vårt fokus under 2023 av friskfaktorer. Ett ytterligare initiativ är Heltidsresan via friskfaktorer. Tillsammans med Kommunal ska SKR arbeta med de friskfaktorer som är särskilt viktiga i omställningen till en heltidsorganisation och hållbar arbetstidsförläggning. Att kommuner och regioner behöver arbeta systematiskt med friskfaktorer för att skapa friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser är också ett av flera ställningstaganden i SKR:s En jämställd arbetsgivarpolitik – ett program i nio punkter som publiceras i februari.

Ni som redan nu vill komma igång med eller driva på arbetet med friskfaktorer och inte vill vänta tills alla aktiviteter, rapporter och stödmaterial är på plats nästa år kan gå in på Suntarbetslivs sida; Friskfaktorstarten. Där hittar du underlag om varje faktor, verktyg och exempel på hur ni kan arbeta med friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser, för att möta kompetensutmaningen.

Friskfaktorstarten, Suntarbetsliv

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen