Metoder för att rusta välfärden i oroliga tider

Förändringar i omvärlden gör att verksamheterna i välfärden behöver satsa på nya och smarta arbetssätt. Inte minst har den globala pandemin visat på betydelsen av ett aktivt arbetsmiljöarbete i kommuner och regioner. Nyckeln är samverkan, inkludering och kompetensutveckling.

Nylanserad guide för samverkan

SKR och facken har nyligen lanserat en digital guide för samverkan som vänder sig till lokala parter i en kommun, en region eller ett företag som är medlem i Sobona. Guiden består av frågeställningar och stöd i att ta fram ett nytt lokalt samverkansavtal, tillämpa eller utvärdera ett befintligt avtal. Guiden kan användas från start till slut eller den del där parterna för tillfället befinner sig i processen.

Fördelen med ett samverkansavtal är att verksamhets- och arbetsmiljöfrågor behandlas vid samma tillfälle. När chefen fattat ett beslut finns en förståelse för nya rutiner och arbetssätt. Det leder till en attraktivare arbetsplats och en effektivare verksamhet.

Guide till lokalt samverkansavtal

Inkludering genom arbetsplatsträffar

Som chef kan du involvera dina medarbetare och skapa en arbetsplats där olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter tas till vara. Förhållningssättet är betydelsefullt för att gemensamt hitta lösningar efter lokala behov. Arbetsplatsträffar och samverkansgrupper är ett ypperligt tillfälle för er att lära av andra, hitta nya arbetssätt och tänka nytt. Chefer, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud arbetar tillsammans för att snabbt organisera verksamheten efter nya utmaningar och behov.

Att vara chef innebär inte bara att leda verksamheten framåt, utan också att skapa en hälsosam och attraktiv arbetsmiljö för medarbetarna. När du som chef är tydlig i din kommunikation kan stress och oro begränsas, särskilt när verksamheten påverkas av stora samhällsförändringar. Regelbunden återkoppling främjar dessutom medarbetarnas hälsa.

Testa nytt och våga misslyckas

Genom att skapa en samverkanskultur där alla känner sig trygga att testa och gemensamt lära av såväl framgångar som misstag kan välfärden hänga med i förändringstakten. En arbetsplats som kännetecknas av delaktighet, information och återkoppling motiverar medarbetare, fackligt förtroendevalda och skyddsombud att gemensamt arbeta för en innovativ och omtänksam välfärd.

Tjänstedesign

Tjänstedesign är en metod att tillsammans utveckla en verksamhet, tjänst och arbetsmiljö. Såväl medarbetare, chefer, kunder som patienter får vara med och vara experter. Genom att gemensamt förstå situationen, de olika behov som finns kommer ni tillsammans fram till vad som behöver förbättras. Grundidén med tjänstedesign är att inte för snabbt komma fram till en lösning, utan att istället ha tilltro att en ny kreativ lösning växer fram längs vägen. Jag vill därför tipsa om Innovationsguiden där ni får ett helhetsstöd steg för steg.

Innovationsguiden, Adda

Sist men inte minst vill jag rekommendera ett material som vi tagit fram i samarbete med Adda – Framtidens lärande. Där hittar du konkreta verktyg och metoder för chefer som vill skapa en lärande kultur.

Framtidens lärande i välfärden, Adda

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen