Metoder för att klara av distansarbete

Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.

Med vårens distansarbete kom en rad insikter och reflektioner. Vissa upplevde att det var lättare att fokusera i avskildhet medan andra kände en saknad efter sina kollegor. Vi är individer som fungerar olika och får energi från olika sätt. Inom forskningen har man identifierat olika beteendemönster och roller: Separeraren håller isär arbete och privatliv, Integreraren tillåter arbetet att spilla över på fritiden och tvärtom. Dessutom finns de som inte har ett lika tydligt mönster. Tänk över vilket beteendemönster som passar bäst in på dig och hitta sedan strategier för att hantera rådande arbetssituation.

Det är dock ofrånkomligt att när vi arbetar hemifrån, finns en större risk för att gränsen mellan jobb och privatliv suddas ut. Den egna förmågan att sätta gränser blir viktigare, vilket är en utmaning för såväl arbetsgivaren som den enskilde arbetstagaren.

Seminarium om strategier för att hantera arbete och privatliv med digital teknik, AFA Försäkring

Genomför arbetsmiljöronder på distans

Arbetsmiljölagen gäller på samma sätt när vi arbetar hemma, vilket innebär att arbetsgivaren tillsammans med skyddsombuden ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Här är den organisatoriska och sociala dimensionen av arbetsmiljöarbetet särskilt viktig. Det gäller även att tänka på belysning och ergonomi. Därför är det viktigt att se över så att vi får variation i arbetsuppgifter och arbetsställningar. Dessa faktorer kan ses över genom en genomföra en arbetsmiljörond på distans. En sådan rond är dessutom ett gott underlag för att beakta behovet av att göra arbetsanpassningar när det finns tidiga signaler på risk för sjukskrivning.

Till sist vill jag tipsa om flera bra råd och tips att ta del av nu när vi fortsätter vårt distansarbete.

Jobba på nya sätt i tider av Corona, Suntarbetsliv

Kunskapsöversikt om digitalisering och distansarbete, Myndigheten för arbetsmiljökunskap (PDF) Pdf, 973 kB.

Podcast om arbetsmiljö, Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Regler och tips om hemarbete, Arbetsmiljöverket

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen