Gehör för SKR:s synpunkter i regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Regeringen har lyssnat på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) när de tagit fram sin nya arbetsmiljöstrategi. Ett starkt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet, att arbetslivet ska bidra till utveckling och alla ska orka och vilja jobba längre är frågor som SKR drivit länge.

Regeringen tog i förra veckan beslut om en ny arbetsmiljöstrategi för de kommande fem åren. Många betydelsefulla framtidsfrågor för Sveriges kommuner och regioner berörs och en god arbetsmiljö lyfts fram som viktigt för att klara viktiga framtidsutmaningar. I den nya arbetsmiljöstrategin slår regeringen fast fyra prioriterade utgångspunkter för ett hållbart, hälsosamt och tryggt arbetsliv samt en arbetsmarknad utan brott och fusk.

 • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
 • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
 • En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel.
 • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.

Regeringen höjer ambitionen i nya arbetsmiljöstrategin, Regeringskansliet

Löpande dialog med arbetsmarknadens parter oh myndigheter

Genom den nya arbetsmiljöstrategin får myndigheterna på arbetsmiljöområdet i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner. Detta ger Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap tydliga roller för att stödja genomförandet av arbetsmiljöstrategin. Regeringen kommer även att fortsätta att ha ett forum för dialog med arbetsmarknadens parter. Vi välkomnar förstås en fortsatt dialog för att förverkliga ambitionerna i arbetsmiljöstrategin och ambitionen att främja relationer mellan parterna och arbetsmiljömyndigheterna.

Det finns några saker i arbetsmiljöstrategin som sticker ut. En utgångspunkt är helhetssyn och en god arbetsmiljö som betydelsefulla faktorer för att klara av de framtida utmaningarna på arbetsmarknaden. Denna helhet grundas på vikten av bland annat jämlikhet, jämställdhet och inkludering i arbetslivet. Det är glädjande att regeringen tydligare lyfter fram ambitionen att arbete ska vara någonting positivt som ger gemenskap, mening och makten att forma sitt eget liv.

Systematiskt arbetsmiljöarbete grunden för ett hållbart arbetsliv

Regeringen betonar även betydelsen av arbetsmiljöfrågor, utbildning och kompetensutveckling för att alla ska orka, kunna och vilja arbeta längre. Detta sammanfaller med SKR:s uppfattning att en prioritering av arbetsmiljöarbetet är viktigt för att möta kompetensutmaningen inom kommuner och regioner. Regeringen påpekar också att ett systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall, vilket SKR lyfte fram som en viktig del i dialog med regeringen inför framtagandet av arbetsmiljöstrategin. Det är glädjande att se att vi i hög grad fått gehör för det vi framfört.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen