Fortsatt hög efterfrågan på yrkeshögskoleutbildade

Kompetensbehoven inom skola, vård, omsorg och samhällsbyggnad ökar i takt med att befolkningen och särskilt andelen äldre växer. Konkurrensen om arbetskraften kommer att vara tuff de kommande åren. Digitalisering och förändrade arbetssätt skapar behov av nya kompetenser och yrkesroller.

Yrkeshögskolan spelar en viktig roll för att kommuner och regioner ska klara kompetensutmaningen. Det är den enda utbildningsvägen till flera traditionella yrken som vårdadministratör, tandsköterska och bygglovshandläggare. Inom yrkeshögskolan har det dessutom utvecklats utbildningar till nyare yrken som lärarassistent, specialistutbildningar för undersköterskor och utbildningar inom välfärdsteknologi.

Ny enkät om rekryteringsläget

För kommuner och regioner är det angeläget att yrkeshögskolan svarar upp mot sektorns andel av svensk arbetsmarknad och behov av kompetens. SKR genomförde därför under våren 2021 en enkät om rekryteringsläget för yrkesgrupper med yrkeshögskoleutbildning i kommuner och regioner. Vi vill tacka de medlemmar som trots rådande pandemi tog sig tid att besvara enkäten. Resultatet är ett efterfrågat underlag för de aktörer som anordnar yrkeshögskoleutbildningar och för Myndigheten för yrkeshögskolan.

Enkäten visar att efterfrågan på vissa yrkeshögskoleutbildade yrkesgrupper fortsatt är hög. De yrkesgrupper där det råder störst brist på sökande är bygglovshandläggare, undersköterska med specialistinriktning, tandsköterska och vårdadministratör. På lite längre sikt är det särskilt behoven av undersköterskor med specialistinriktning som bedöms öka i både kommuner och regioner.

SKR:s enkät om rekryteringsläget

Stelbent utbildningssystem måste bli flexiblare

Kommuner och regioner efterlyser ofta flexiblare utbildningsformer för att klara sin kompetensförsörjning. Utbildningssystemet är ibland för stelbent för att möta arbetsgivarnas behov av kompetens. Införandet av kortare kurser på yrkeshögskolan är ett steg i rätt riktning. Enkäten visar dock att det kan behövas mer information om dessa kurser för att kommuner och regioner fullt ut ska kunna nyttja möjligheten i sin kompetensförsörjning.

Eftersom välfärdsyrkena finns i hela landet är möjligheterna till distansutbildning viktiga för kommuner och regioner. Det behövs flexibilitet när det gäller utbildningstakt och möjlighet att studera på deltid samtidigt som man arbetar. Arbetsgivarnas möjlighet att påverka utbildningens innehåll i samverkan med utbildningsanordnare är ytterligare en framgångsfaktor. Tillsammans ser vi till att yrkeshögskolan fortsätter bidra till kommuner och regioners kompetensförsörjning.

Glad sommar!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Bodil Umegård
   Sektionschef

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen