Förmågan att ställa om kompetens är viktigare än någonsin

Enligt Arbetsförmedlingen upplever flera branscher över hela landet problem med att hitta personal trots att arbetslösheten är hög. I slutet av september var närmare 388 000 personer inskrivna arbetslösa. Samtidigt annonserades närmare 124 000 lediga jobb i Platsbanken, vilket kan jämföras med 60 000 samma månad i fjol.

Hur kan det finnas så många lediga jobb när så många är arbetslösa? Det beror helt enkelt på att det saknas rätt kompetens för de tjänster som finns lediga. Och det gäller egentligen oavsett om det är ett befintligt eller nytt jobb. Arbetsmarknaden förändras i en allt snabbare takt där allt fler yrken utvecklas eller avvecklas. Det ställs därför allt högre krav på ökad kompetens, eller snarare rätt kompetens, för att en arbetstagare ska vara aktuell för ett visst yrke och för att en arbetsgivare ska kunna tillsätta en vakant tjänst.

Välfärden står också inför en stor kompetensutmaning ur ett demografiskt perspektiv. De kommande tio åren ökar andelen äldre över 80 år med 50 procent, samtidigt som andelen i arbetsför ålder endast ökar med låga 5 procent. Konkurrensen om arbetskraft kommer att hårdna på hela arbetsmarknaden.

Flera olika delar gör alltså att det krävs ett stort fokus på förmågan att ställa om såväl verksamhet som personal. För individen krävs att kompetensen hela tiden utvecklas eller breddas för att personen ska hänga med i utvecklingen på arbetsplatsen och samtidigt vara attraktiv på arbetsmarknaden. För arbetsgivare krävs att det finns verktyg för att utveckla kompetensen hos den befintliga personalen och även locka till sig anställda i andra branscher som behöver byta yrke på en föränderlig arbetsmarknad.

Omställningsfonden stöttar medarbetare i välfärden

Omställningsförmågan är en nyckelfråga för välfärdssektorn. SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har därför tagit fram ett kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR, som ger anställda i kommuner, regioner och kommunala företag möjlighet till förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser och ekonomiska förmåner.

Omställningsfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av SKR och Sobona samt fackförbunden Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen, arbetar förebyggande med kompetensutveckling och stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Genom Omställningsfonden kan välfärdssektorn mellan 2021 och 2023 söka 750 miljoner kronor för att kompetensutveckla medarbetare i förebyggande syfte och därmed förhindra framtida uppsägningar.

Ett inspirerande exempel är Phim Matwangsaeng som blev uppsagd från jobbet som boendepedagog inom kommunen. Men med stöd från Omställningsfonden kunde Phim vara kvar på sin arbetsplats och samtidigt studera KBT en dag i veckan på arbetstid.

Studier i KBT ledde till återanställning, Omställningsfonden

Förhandlingar om kompetens- och omställningsavtalet

Parterna på privat sektor har träffat en partsöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd med avsikten att ta ett helhetsgrepp om faktorer som tillsammans kan skapa flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Regeringen har utifrån principöverenskommelsen föreslagit lagändringar så att arbetsmarknaden kan reformeras i enlighet med partsöverenskommelsen. Välfärdssektorns kompetens- och omställningsavtal kommer med anledning av detta att omförhandlas.

Förhandlingarna om ett nytt avtal startar nästa vecka. Jag ska inte föregripa förhandlingarna på något sätt, däremot kan jag konstatera att både vi och de fackliga organisationerna anser att omställningsförmågan hos välfärdens arbetsgivare och arbetstagare behöver fortsätta vara stark och konkurrenskraftig.

Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen