Förändrade arbetssätt kan ge vassare välfärd

I helgen berättade P4 Göteborg om en vårdsuccé på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Där har undersköterskor och sjuksköterskor fått ta ett större ansvar för olika behandlingar, som tidigare gjorts av läkare, vilket har kapat väntetiderna rejält. Nu kan patienter få behandling inom två veckor istället för att som tidigare få vänta upp till fyra månader.

Verksamhetschefen Helena Gustafson berättar att det handlar om ett förändrat arbetssätt inom hud- och könssjukvården. Där det tidigare varit en självklarhet att alla behandlingar ska utföras av läkare finns det nu istället ett stort antal behandlingar där en undersköterska eller sjuksköterska genomför behandlingen. Det minskar trycket på läkarna samtidigt som undersköterskor och sjuksköterskor får möjlighet att utföra mer avancerade arbetsuppgifter.

Vårdsuccén: Sköterskor tar över läkares uppgifter – väntetiderna sjunker kraftigt

Hård konkurrens om arbetskraft och ökade välfärdsbehov

Det råder hård konkurrens om arbetskraft med rätt kompetens på hela arbetsmarknaden, samtidigt som en markant ökning av andelen äldre än 80 år kommer att ställa ökade krav på välfärdstjänster de kommande åren. Speciellt inom vård och omsorg kommer behoven att vara stora. Hälso- och sjukvården skulle behöva anställa totalt 85 500 personer fram till 2031, varav 22 500 på grund av demografin och omkring 63 000 för att ersätta pensionsavgångar.

När det endast tillkommer 169 000 sysselsatta på arbetsmarknaden fram till 2031 står det snabbt klart att enbart rekrytering inte kommer att räcka till för att möte de ökade behoven. Det behövs en mängd olika kompletterande åtgärder. Att, som på Sahlgrenska sjukhuset, förändra arbetssätt genom att öka samarbetet mellan olika yrkesgrupper är en sådan åtgärd.

Jag vet att många regioner och kommuner idag arbetar hårt för att förändra arbetssätt som leder till att verksamheten kan fortsätta utvecklas och leverera välfärd på en patientsäker och högkvalitativ nivå. Det är bra, och utifrån den brist på kompetens vi ser på arbetsmarknaden, är det absolut nödvändigt att ompröva hur verksamheten är organiserad.

Öka samarbetet mellan olika yrkesgrupper – leverera bättre välfärd

Traditionellt sett har gränserna mellan olika yrkesgrupper inom vården varit förhållandevis skarpa. Jag kan ha förståelse för att gränserna finns och att det finns behov av tydlighet kring vilka arbetsuppgifter som olika yrkesgrupper utför. Samtidigt har jag svårt att förstå att en viss yrkesgrupp alltid måste utföra en viss arbetsuppgift, speciellt om det beror på att det alltid har varit så.

De anställda i vården är välutbildade och har hög kompetens. Utifrån de olika situationer som kan uppstå inom vården är jag övertygad om att det går att hitta arbetsuppgifter som till stor del överlappar när det gäller kompetens. Självklart kan inte alla arbetsgifter delas till 100 procent, men det är viktigt att göra en kartläggning av den kompetens som finns i verksamheten och ser hur samarbetet mellan olika yrkesgrupper kan utvecklas.

Det viktigaste måste i slutändan vara det som välfärden levererar till invånarna. I fallet med Sahlgrenskas hud- och könssjukvård är leveransen så väldigt tydlig med kraftigt minskade väntetider. Den åtgärd som gjorts inom Sahlgrenskas hud- och könssjukvård passar sannolikt inte alla fullt ut då förutsättningarna kan se väldigt olika ut från region till region och även sjukhus till sjukhus. Men att tänka nytt kring hur både arbetssätt och organisation kan förändras är något alla kan ta till sig och dra nytta av för att utveckla välfärdens verksamheter.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen