Den svenska lönebildningsmodellen behöver stå stadigt i kristider

I förra veckan hade jag förmånen att delta på SNS seminarium om nästa års avtalsrörelse, där den konkurrensutsatta delen av arbetsmarknaden ska förhandla om sina avtal.

Flera bra frågor ställdes till oss i panelen: Vad tror ni om löneökningarna? Blir det ett kort eller lång avtal? Frågorna är dock svårare än vanligt att besvara på grund av det besvärliga ekonomiska läget. Trots det var det tydligt att både arbetsgivare och fack inom privat och offentlig sektor är överens om att vi måste undvika att hamna i en negativ löne- och inflationsspiral.

Post-pandemi, krig i Europa, hög inflation på nästan 10 procent i september, vilket innebär stigande priser på bland annat el och livsmedel, gör nästa års avtalsrörelse till en av de mest osäkra och besvärliga på mycket länge. Panelen hos SNS var rörande överens om att den svenska lönebildningsmodell vi har haft sedan slutet av 1990-talet har tjänat både arbetsgivare och arbetstagare väl, med reallöneökningar på närmare 70 procent. Samtidigt rapporterar Medlingsinstitutet att den höga inflationen bara under 2022 ätit upp sju års reallöneökningar, viket slår hårt mot människors privatekonomi.

Fackliga organisationer har under de senaste veckorna pratat om en extra satsning på låglöneyrken för att kompensera sjunkande reallöner. Ekonomiprofessor Lars Calmfors, som inledde SNS-seminariet med en historisk tillbakablick, tror dock inte på extra satsningar på låglöneyrken eller kompensation i form av ett höga löneökningar. Det finns, enligt Calmfors, en risk att det leder till en lönespiral som bara spär på inflationen ytterligare och att stora reallönefall pareras bättre av finanspolitiska insatser, som exempelvis bidrag och riktade skattesänkningar.

Bristen på arbetskraft en utmaning för hela arbetsmarknaden

På seminariet redogjorde jag för det ansträngda läget som kommuner och regioner befinner sig i. Utöver inflation och stigande priser så råder det brist på arbetskraft inom många välfärdsyrken. Utmaningen ligger i att det inte finns tillräckligt med personer att utbilda och rekrytera . Det tillkommer 253 000 personer i arbetsför ålder fram till 2031. Det är bara hälften av de 500 000 som skulle behövas i välfärden förutsatt att vi rekryterar på som vi gjort de föregående tio åren.

Dessutom behövs de personer som kommer ut på arbetsmarknaden inte bara i välfärden. De som kommer ut på arbetsmarknaden skulle behöva vara mångdubbelt fler. Precis detta lyfte också Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv. Alla branscher och sektorer har brist på personal . Mattias Dahl menade att det inte går köpa bort arbetskraftsbristen med höjda löner eftersom det inte löser grundproblemet.

Lägg fokus på fler långsiktiga åtgärder

Kommuner och regioner kommer att fortsätta att rekrytera till välfärden. Men när det är arbetskraftsbrist måste nyrekryteringen kompletteras med fler åtgärder. Vi behöver fler som jobbar heltid, fler som förlänger arbetslivet med några år, få ner sjuktalen, förändra hur vi jobbar i verksamheterna, samarbeta mer mellan olika yrkesgrupper. Helt enkelt bli ännu bättre på att ta hand om all den kompetens som redan finns i kommuner och regioner..

Sverige och välfärden har inte råd att hamna i en negativ löne- och inflationsspiral. Samtliga aktörer på arbetsmarknaden behöver undvika för höga löneökningar. Det kommer bara att driva upp inflationen ännu mer. Om alla klarar av att hålla i, hålla ut och hålla ihop ökar möjligheterna att vi snabbare kan återgå till ett stabilt läge med lägre inflation och hållbara och konkurrenskraftiga reallöneökningar. Det var hela panelen, med representanter från Unionen, LO, SKR, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket, överens om. Det bådar ändå litet gott inför 2023-års avtalsrörelse.

SNS seminarium Avtalsrörelsen 2023, SNS

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen