Bygg välfärdens kompetensåtgärder på verkligheten

Kompetensförsörjningen är en av kommande decenniets största utmaningar för kommuner och regioner. Det råder brist på medarbetare med rätt kompetens vilket för med sig att det är svårt att bemanna livsviktiga verksamheter som äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Bristen ger också återverkningar på arbetsmiljön. Nu är det hög tid att vi fokuserar på åtgärder och lösningar som faktiskt är anpassade till situationen, som är byggda på fakta

Som lösning på bemanningsproblemen utlovas tiotusentals nya anställda i välfärden . Problemet är bara att den här ekvationen inte går ihop, utfästelserna är inte realistiska. Det finns inte tiotusentals personer att rekrytera och det råder stenhård konkurrens om arbetskraften. Det är också ett tufft ekonomiskt läge i kommuner och regioner med prisökningar och ökad inflation.

Enligt SCB tillkommer 250 000 personer i arbetsför ålder fram till 2031. En kvarts miljon människor kan låta mycket, men i sammanhanget är det alldeles för lite. Exempelvis vill LKAB locka 100 000 nya talanger till norra Sverige och transportnäringen behöver 130 000 nya medarbetare under de närmaste åren. I SKR:s rekryteringsprognos från 2020 framgår att det skulle behövas 500 000 nya anställda inom de kommande tio åren, om ingenting förändras.

Bristen på arbetskraft är akut. Den drabbar inte bara välfärden utan spänner över de flesta branscher och sektorer. Det saknas lokförare, restaurangpersonal, journalister, poliser, byggnadsarbetare. Listan över bristyrken kan göras lång. Det blir snabbt uppenbart att de 250 000 i arbetsför ålder som tillkommer på arbetsmarknaden fram till 2031 inte räcker till för att fylla alla de hål som finns. ”Ekvationen går inte ihop”, som Expressens Anna Dahlberg formulerade det i en Expressen-krönika häromdagen.

Anna Dahlberg: Vakna politiker! Välfärden står inför ett stålbad

Nyrekrytering måste kompletteras med flera olika åtgärder

Den demografiska utvecklingen medför dessutom att efterfrågan på välfärdstjänster ökar. Enligt SCB ökar andelen personer över 80 år ökar med nästan 50 procent de närmaste tio åren. Trycket på att leverera kvalitativ vård och omsorg kommer att växa, samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen till och med minskar i nära nog sex av tio kommuner.

Löften om tusentals fler kollegor och fler vårdplatser blir i ljuset av dessa fakta tyvärr bara kraftlösa slag i luften som inte är grundade i verkligheten. I takt med att det blir svårare att behålla och rekrytera medarbetare har vi tyvärr sett än mer kortsiktiga och reaktiva åtgärder för att lösa problemen. I stunden kan det uppfattas som positivt och lösa akuta situationer, men i längden riskerar det att bygga på verksamheternas problem. För att bryta detta krävs ett långsiktigt arbete som omfattar såväl strukturella som kulturella faktorer.

Vad behövs för att möta välfärdens kompetensutmaning?

 • Arbetsgivarna har ett ansvar att fortsätta göra sitt yttersta för att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare.
 • Skapa förutsättningar till heltidsarbete.
 • Möjliggöra ett längre arbetsliv.
 • Säkerställa en arbetsmiljö som möjliggör heltid och längre arbetsliv.
 • Ge möjlighet till kompetensutveckling och omställning.
 • Hitta vägar in för de som står utanför arbetsmarknaden.
 • Utnyttja tekniken på ett smart sätt som frigör tid för medarbetarna att använda sin kompetens.
 • Parterna och arbetsgivarna behöver fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra anställningsvillkoren i syfte att behålla och rekrytera ny personal.
 • Helhetsgrepp där man också ser över behovet av förändringar i organisationen, hur kompetensen används, möjligheter till uppgiftsväxling och arbetssätt. Dessa är faktorer som är helt nödvändiga att arbeta med om ekvationen ska gå ihop.

Att möta kompetensutmaningen kommer att kräva en mängd olika, men samspelande, åtgärder där alla inblandade – arbetsgivarna, de fackliga organisationer och staten – tar ett gemensamt ansvar. Vid sidan av nyrekrytering måste det också finnas goda förutsättningar till heltidsarbete, stärkt arbetsmiljö, sänkt sjukfrånvaro, möjlighet till kompetensutveckling och omställning under ett långt arbetsliv.

SKR faktaunderlag: Bristen på arbetskraft och välfärdens kompetensutmaning (PDF)

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen