Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.

Coronavirusets effekter märks av i hela samhället. Varsel och uppsägningar sker nu i flera andra branscher, och här finns det många som har en utbildning och erfarenhet som kan vara till stor nytta i äldreomsorgen. I flera kommuner tas initiativ till olika utbildningar och andra insatser som syftar till att tillvara den kompetensen. Det är imponerande att se hur snabbt alla dessa lösningar faller på plats.

Introduktionsutbildning för ny personal

För att stödja fler sådana initiativ, och samtidigt värna patientsäkerhet och kvalitet i verksamheterna, har Socialstyrelsen presenterat ett introduktionspaket för nyanställda i äldre- och funktionshinderomsorg. Det är kostnadsfritt, tar cirka tre-fyra dagar att genomgå och den som genomgår utbildningen får intyg när den slutfört utbildningen.

Introduktionspaket för ny personal, Socialstyrelsen

Samtidigt är det viktigt att kompetensen hos de som nu kommer in med kort varsel tas tillvara på längre sikt och att de blir kvar i äldreomsorgen. De kommer behövas även efter att coronaviruset besegrats. Många av dem kommer behöva kompletterande utbildning och möjligheter till validering för att uppnå kunskaper motsvarande de nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska.

Regeringen behöver öka stödet till kommunerna

Här behöver kommunerna mer stöd. Regeringen har presenterat några lovvärda förslag när det gäller utbildning och omställning, till exempel fler platser till vuxenutbildningen och slopad medfinansiering för 2020. Men det behövs fler statliga satsningar om kommunerna ska kunna säkra kompetensförsörjningen, och därmed kvalitet och god omsorg om våra äldre både nu och efter corona.

Det är också glädjande att allt fler söker sig till högskoleutbildningarna för välfärdens yrken. Ansökningarna till högskolan ligger på en rekordnivå i år med totalt 407 000 ansökningar. Exempelvis ökade antalet ansökningar till läkare med en fjärdedel medan ansökningarna till sjuksköterskeprogrammet ökade med 33 procent. Det är mycket positivt för den långsiktiga personalförsörjningen i välfärden.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen