Publicerad 23 februari 2023

Regional kultur

Det är viktigt att alla har tillgång till ett brett och högkvalitativt kulturutbud oavsett var i landet man bor. Regionerna gör stora satsningar för att bidra till ett rikt kulturliv i hela landet.

Regionerna är bland annat huvudmän eller uppdragsgivare för regionala kulturinstitutioner, de arbetar också med främjande av konstområden liksom med strategisk utveckling av kulturlivet i regionen. De är även parter i kultursamverkansmodellen och fördelar statliga medel i linje med de regionala kulturplanerna. Regionerna är också drivande när det gäller att betrakta kultur som en faktor inom regional utveckling.

Nätverk

SKR driver ett nätverk för regionala kulturchefer. Det är en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och en möjlighet att stärka professionella nätverk. Det är också en möjlighet för SKR att erbjuda möten mellan medlemmar och andra viktiga aktörer.

Kulturfrågor behandlas även återkommande på SKR:s nätverk Regional kontakt som samlar direktörer eller chefer med ansvar för regional utveckling.

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.