Publicerad 2 december 2022

Kulturskola under skoltid

Efter att Skolverket gjort en ny tolkning av skollagen är det nu möjligt för elever att delta i kulturskola på skoltid. Förändringen innebär att elever kan gå ifrån en lektion i skolundervisningen för att vara med i kulturskola efter ansökan om ledighet.

Det är varje rektors ansvar att göra en individuell bedömning för att bevilja ledighet utifrån elevens studiesituation och samlade situation. Enligt den nya tolkningen jämställs nu ansökan om ledighet för att delta i kulturskolan med ansökan om annan ledighet, men med särskilda skrivningar om kulturskolan i de texter som förklarar hur skollagen ska tolkas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.