Publicerad 1 mars 2023

Verksamhet och organisation, kultur- och musikskolor

Kultur- och musikskolor fanns 2019 i 287 av landets 290 kommuner. Det finns stora lokala variationer avseende utbud, styrning och organisation.

Kommunerna avgör själva hur utbudet av kultur och kulturutövande för barn bäst organiseras. Beroende på förutsättningar sker det ibland inom kulturskola, ibland inom annan verksamhet.

Ett breddat utbud

Sju av tio deltagartillfällen görs inom musikundervisning men andra ämnen blir allt mer populära. Från 1990-talet har verksamheterna breddats till att också erbjuda kurser inom framförallt media, dans, teater/drama och bild.

Diagrammet visar fördelning mellan olika ämneskurser. Flickor är överrepresenterade i alla ämnen utom film/animation. Två av tre barn som deltar är flickor.

Organisation

I takt med att kommunerna breddar utbudet i verksamheterna sker en övergång från renodlade musikskolor till kulturskolor.

För 94 procent av kulturskolorna utgör kommunen ensam huvudman. För de övriga är studieförbund, ideell förening, ekonomisk förening eller ideell stiftelse ensam eller tillsammans med kommunen huvudman för verksamheten.

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.