Publicerad 13 december 2023

Tillträdesförbud till bibliotek och badanläggningar

Den 1 juli 2022 trädde en lag ikraft som ger bibliotek och badanläggningar möjlighet att begära tillträdesförbud för vissa personer.

Sedan den 1 mars 2021 har möjligheten att utfärda tillträdesförbud gällt för butiker. Från 1 juli 2022 utvidgades förbudet till att även gälla badanläggningar och bibliotek, med en särskild formulering om störande beteenden på bibliotek.

Lag (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek, Sveriges riksdag

Ett införande av möjligheten till tillträdesförbud förbättrar kommunernas möjligheter att göra till exempel biblioteken tillgängliga för alla och därigenom uppfylla syftet med bibliotekslagen.

Orsaker till förbud kan vara risk för att personen kommer att

  • begå brott i lokalen,
  • allvarligt trakassera någon,
  • eller i bibliotek väsentligt störa verksamheten där eller orsaka betydande skada på bibliotekets egendom.

Tillträdesförbudet utfärdas av åklagare efter skriftlig begäran av en företrädare för verksamheten där personen ska portas. Förbudet kan även utfärdas efter polisanmälan av någon annan än verksamhetens företrädare, men då ska ett samtycke från företrädaren inkluderas i anmälan.

Den som bryter mot ett tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.