Publicerad 27 april 2021

Kungliga biblioteket, nationellt forum

Kungliga biblioteket, KB, ska i sin roll som biblioteksmyndighet ha nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området. Därför har KB skapat ett forum för nationell bibliotekssamverkan.

Forumet ersätter den gamla så kallade inflytandestrukturen. Forumet består av ett antal grupper med ansvar för olika aktuella områden.

SKR är en av de organisationer som utser ledamöter i forumet, efter ett nomineringsförfarande. För tillfället utser SKR ledamöter till en arbetsgrupp: Libris utvecklingsråd. Mandatperioden för ledamöterna är normalt tre år.

SKR:s ledamöter i Libris utvecklingsråd

  • Anders Söderbäck, Stockholms stadsbibliotek
  • Reza Sharifzadeh-Khoi, Hallunda bibliotek
  • Inger Thorsen, Stenungsunds bibliotek

Tidigare fanns även en grupp för medadata, där SKR hade representanter, men den avslutades vid halvårsskiftet 2018. Gruppen för statistik avslutades i månadsskiftet januari/februari 2020.

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.