Publicerad 30 november 2023

E-litteratur, e-böcker

Biblioteken ska utan avgift ge allmänheten tillgång till litteratur oavsett publiceringsform. En digitaliserad litteraturutgivning ställer krav på nya former för överenskommelser mellan bibliotek och bokbransch.

Biblioteken har i uppdrag att främja läsande bland barn, unga och vuxna. SKR arbetar för att de ska kunna fullgöra uppdraget. Det kräver att de får bättre möjligheter att låna ut e-böcker som blir en allt vanligare utgivningsform. Många titlar kostar mycket att låna ut. Ett annat problem har länge varit att förlag sätter nya titlar i karantän, så att de inte är tillgängliga för utlåning.

Upphandling av e-litteratur

Adda, som gör nationella upphandlingar till kommuner och regioner, har tidigare upphandlat e-litteratur för ett ramavtal riktat till skol- respektive folkbibliotek. Adda har påbörjat arbetet med att upphandla ett nytt ramavtal. Arbetet har försenats men Adda planerar att annonsera upphandlingen under sista kvartalet 2023 med sikte på avtalsstart i mars 2024.

Information om upphandlingen, Adda

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.