Publicerad 27 januari 2023

Lärande — introduktionsprogram

Området handlar om vilket stöd och vägledning unga som kommer in sent i det svenska skolsystemet behöver för att kunna lära sig språket och kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Film om bättre lärande kopplat till stöd och vägledning

Filmen illustrerar olika metoder och arbetssätt i arbetet med lärande kopplat till stöd och vägledning som prövats av medverkande kommuner och skolor i IMprove-projektet. Filmen är tre minuter.

Syntolkad version av filmen om bättre lärande kopplat till stöd och vägledning

Behov av stöd och anpassningar

Unga som kommer in sent i det svenska skolsystemet behöver ofta mer stöd och anpassningar än andra elever. De ska på kort tid både lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska läsa de vanliga skolämnena. Stödbehovet spänner över ett brett fält av insatser som både omfattar språket men också aktiviteter för att öka motivation och kunskap om utbildningsvägar och arbetsmarknad i Sverige.

Sammanfattningsvis har arbetet i IMprove handlat mycket om hur man organiserar olika former av stöd och anpassningar. Många deltagande kommuner har utvecklat olika former samarbeten mellan olika professioner i skolan. Till exempel förstärkt samarbete mellan svenska som andraspråkslärare, ämneslärare och elevhälsa.

Ett annat viktigt område för målgruppen är studie- och yrkesvägledning. Deltagande kommuner har arbetat med att förstärka och anpassa vägledningen utifrån elevernas behov. Det är viktigt att säkerställa att såväl studie- och yrkesvägledaren som profession och vägledningen i det vida perspektivet kommer in från start som en integrerad del i elevernas utbildning.

Arbetssätt vid lärande

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.