Publicerad 13 april 2021

Forskning och kunskapsbyggnad, studieavbrott

Det finns forskning kring orsaker till att unga lämnar skolan utan att fullfölja sina studier såväl som insatser för att motverka studieavbrott.

Det är viktigt att denna forskning tillgängliggörs och används i det strategiska arbetet på både nationell och lokal nivå. Uppdrag fullföljd utbildning har initialt identifierat ett par områden som prioriterade att lyfta fram och belysa utifrån en svensk kontext för att skapa en positiv nationell utveckling i frågan.

Uppdrag fullföljd utbildning kommer till att börja med att belysa dessa områden:

  • Övergångar mellan skolformer (Inkluderar till exempel introduktionsprogram, KAA och vuxenutbildningen)
  • Tidiga varningssignaler (EWS)
  • Ekonomiska incitament.

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.