Publicerad 4 januari 2023

Verktygslåda: En rektors första hundra dagar

Nu finns ett operativt stödmaterial för nya skolledare, i form av en digital verktygslåda.

SKR har tagit fram verktygslådan i samarbete med föreningen för Sveriges skolchefer, Jönköpings kommun samt Lärarförbundets skolledare.

Verktygslådan innehåller operativt stödmaterial och verktyg som kan hjälpa dig att strukturera din arbetsorganisation och erövra ditt uppdrag som rektor under de första hundra dagarna. I varje område ges förklaringar, råd och konkreta exempel. Du hittar verktyget på Sveriges Skolledares webbplats.

Verktyget "En rektors första hundra dagar", Sveriges Skolledare

Verktygslådan presenterades på Skolriksdagen 2019 av Göran Isberg, ordförande för föreningen Sveriges skolchefer, och Gabriella Ekström Filipsson, ledamot i Lärarförbundets Skolledarförenings styrelse.

Videon innehåller en kort presentation av verktyget.

Filmen är 11 minuter lång.

Textning av filmen kommer inom kort.

De första hundra dagarna är avgörande

Det sägs att de första hundra dagarna på ett nytt jobb är avgörande för hur pass lyckosamt uppdraget ska bli. Det gäller också skolledare. Tyvärr känner sig många nyblivna rektorer i förskola och skola otillräckliga i sitt uppdrag. Det kan vara svårt att hinna utöva det pedagogiska ledarskap som förväntas. Särskilt de administrativa uppgifterna kan till en början kännas betungande.

Verktygslådan riktar sig främst mot nya rektorer i förskola och grundskola men också för dig som redan arbetat en tid som skolledare.

Syftet med detta stödmaterial är att det ska:

 • utveckla och behålla skolledare i yrket
 • bidra till en stabil arbetsorganisation som kan utvecklas
 • stödja förvaltningarna att bedriva en kvalitativ skolverksamhet och skapa goda förutsättningar för sina nya skolledare
 • främja ett hållbart och långsiktigt pedagogiskt ledarskap
 • främja likvärdigheten.

Dessa områden ingår

Med stöd av "En rektors första hundra dagar" får rektor en förståelse för hur stabila arbetsorganisationer kan leda till ökad tillräcklighet. Verktygslådan är uppbyggd så att rektor kan använda materialet utifrån sina individuella behov.

I dagsläget finns följande områden i verktygslådan:

 • Barn- och elevhälsa
 • Beslutsvägar
 • Effektiva möten
 • Fritidshem
 • Kompetensutveckling
 • Kränkande behandling
 • Ledarskap och styrning
 • Rektorns arbetsmiljö
 • Rutiner och kommunikation
 • Svåra samtal med personal
 • Team
 • Årsplanering.

Informationsansvarig

 • Lotta Andersson Damberg
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.