Publicerad 26 maj 2023

STYRSAM – stöd för styrning och ledning i samverkan mellan politik och förvaltning

SKR har utarbetat ett stöd för att stärka styrning och ledning mellan politik och förvaltning. Stödet, STYRSAM, har utvecklats i samarbete med två pilotkommuner. Nu erbjuds samtliga kommuner att få tillgång till stödet.

Styrsam, logga

STYRSAM består av material och underlag för att stödja dialog och utveckla samsyn kring ansvar och roller i syfte att stärka styrning och ledning mellan politik och förvaltning. Materialet är ett underlag för processer med dialog, samtal och självvärdering. Varje område introduceras genom en film. Materialet är flexibelt och kan anpassas utifrån kommuners olika behov och önskemål.

Styrsam, ett stöd inom fyra områden (PDF) Pdf, 619 kB.

Alla kommuner bjuds in att ta del av stödet

Nu erbjuds samtliga kommuner att få tillgång till stödet. SKR erbjuder en kortare utbildningsinsats för den eller de som sedan håller i processerna i den egna kommunen. Utbildningen erbjuds from hösten 2023.

Utbildning ges digitalt via Teams vid fyra tillfällen vilka deltagande kommuner själva kan styra över. Genom att flera personer utbildas samtidigt ges möjlighet till kontakter och erfarenhetsutbyte mellan kommuner.

Intresseanmälan STYRSAM, hösten 2023, Adda

Kostnad

Kostnaden för deltagande utgår från en differentierad avgiftsmodell och kommunstorlek.

Priserna gäller för kommuner som går in i satsningen under 2023. Priserna kan komma att justeras utifrån KPI vid varje årsskifte och kan därför se annorlunda ut för kommuner som ansluter under 2024. Det är möjligt att betala för en period om tre år eller för ett år åt gången.

Priser för att delta STYRSAM, 2023

Antal anställda i kommunorganisationen

Pris

< 500

7 000 kronor

501–2 000

9 500 kronor

2 001–5 999

12 000 kronor

6 000–15 000

13 500 kronor

> 15 001

25 000 kronor

Årsavgiften ger tillgång till allt STYRSAM-material, alla uppdateringar, utbildning och introduktion för de personer som ska leda processerna på hemmaplan samt ett forum för erfarenhetsutbyte med andra deltagande kommuner.

Informationsansvarig

  • Daniel Berr
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.