Publicerad 16 mars 2021

Uppsala, 2018-09-13

På öppna förskolan Kristallen i Uppsala erbjuder kommunen sedan 2004 SFI för mammalediga, en riktad insats som får ringar på vattnet.

Genom att förlägga undervisningen i anslutning till öppna förskolans lokaler finns möjlighet för kvinnorna att stanna kvar med sina barn efter lektionen och delta i andra aktiviteter, möta andra människor och få samhällsinformation.

På så sätt möts flera av de behov som kan uppstå som nyanländ, eller om du har varit länge i landet utan att komma ut i samhället. Pedagogerna i verksamheten berättar att de ser hur kvinnor som tidigare knappt vågat sig ut nu deltar aktivt i samtal och aktiviteter, och därigenom även får syn på de möjligheter som kunskaper i svenskan kan leda vidare till: studier och så småningom ett yrke.

Undervisningen har två SFI-lärare tre dagar per vecka, och de har lektioner gruppvis på A-, B-, C- och D-nivån. Barn upp till två års ålder är välkomna i klassrummet. Från och med hösten 2018 finns även svenskundervisning som motsvarar grundskolans årskurs 9 för de som är klara med D-nivån. Deltagarna kan göra de nationella proven och får betyg, så att de kan gå vidare till nästa steg när de är klara med en SFI-nivå. När föräldraledigheten tar slut fortsätter studierna i den ordinarie SFI-undervisningen i kommunen.

Beslutet att rikta SFI under föräldraledigheten enbart till kvinnor grundar sig i att behovet är så stort i denna grupp. Långa perioder av föräldraledighet försenar tillträdet till SFI och gör etableringstiden onödigt lång. Kvinnor som får undervisning med sina små barn behöver amma och detta ska de kunna göra i klassrummet, då det oftast är dessa stunder som mamman kan koncentrera sig som bäst.

SFI-undervisning ges enbart till de kvinnor som har rätt till det, det vill säga de som har fått uppehållstillstånd och ett personnummer. Erbjudandet ges av kommunens SFI-mottagning. En gång i veckan besöker en psykolog den öppna förskolan för språkstund, och hit är alla välkomna. Innehållet i dessa tillfällen är baserat på ett material som bygger på samhällsorientering ur olika aspekter, som är framtaget i kommunen. Materialet heter ”Va med!” och är fritt att använda för andra kommuner i landet.

Informations- och metodmaterialet Va med!

Kontaktperson

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.