Publicerad 16 mars 2021

Trelleborg, 2019-03-21

Med hjälp av §37a-medel har Trelleborg under hösten 2018 initierat ett omfattande och spännande integrationsarbete med fokus på föräldralediga.

Direkt från starten har intresset bland målgruppen varit stort. Arbetsmarknadsförvaltningen är projektägare och projektet ses som en som del av kommunens strategi på arbetsmarknadsområdet. Projektet innebär samtidigt mycket samverkan och flera olika samverkansparter vittnar redan nu om vinsterna med det gemensamma arbetet.

Platsen för verksamheten är en öppen förskola på Trelleborgs familjecentral. Målsättningarna spänner också över flera områden, bland annat att utveckla språkförmågan, få fler att ta del av en aktiv arbetsmarknadsplanering, öka andelen deltagarna som återgår till sfi, att deltagarna upplever ökad trygghet i sitt föräldraskap och ökad inkludering på öppna förskolan.

För att nå dit består projektet av tre delar. Sfi-undervisning erbjuds under två förmiddagar i veckan och undervisning är gruppindelad i tre olika kunskapsnivåer. En arabisktalande stödpedagog har anställs för att underlätta för barn och föräldrar att delta. Den andra delen är arbetsmarknadskunskap och samhällsorientering. Insatsen är en orienteringskurs som deltagarna blir inskrivna i.

Under dessa träffar ligger fokus på att korta vägen mellan föräldraledighet och arbetsmarknaden genom grupp- och vägledningssamtal som kommunens arbetsmarknadssekreterare håller i. Här kan man få hjälp med exempelvis CV-skrivning och information om arbetsmarknaden utifrån sina behov.

Den tredje delen är ett språkcafé som utvecklats på familjecentralen, som även inrikes födda är välkomna till, och där ett nytt tema diskuteras varje vecka. Här kan bland annat mvc närvara och ge aktuell information.

Kontaktperson

Anna Bohman
Sfi-samordnare
Anna.Bohman@Trelleborg.se

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.