Publicerad 16 mars 2021

Stockholms stad

I Stockholms stad arbetar flera stadsdelar på olika sätt med att samordna öppna förskolor med insatser för språk och integration, ofta under namnet introduktionsförskola. SKL har besökt flera olika stadsdelar i kommunen.

Enskede-Årsta-Vantör, 2018-05-29

I Rågsved har man under längre tid arbetat aktivt och kreativt med att nå och möta behoven hos utrikes födda föräldrar. Personalen på öppna förskolan i Rågsved har startat flera olika spännande aktiviteter och hittat sätt att arbeta uppsökande.

Bland annat har man en uppskattad cykelskola som personalen håller i. En studie-och yrkesvägledare kommer regelbundet som föräldrar kan boka in samtal med. Varje tisdag och torsdag är en SFI-lärare på plats under tre timmar och håller i anpassade lektioner. Det finns också ett samarbete med "Svenska med baby", som håller i träffar på öppna förskolan.

För att nå ut till nya besökare möter man exempelvis upp familjer på BVC, sätter upp lappar i området och deltar i olika nätverk så att också andra aktörer kan tipsa om verksamheten. Personalen vittnar samtidigt om att den bästa spridningen sker när besökare tipsar andra föräldrar. För att det ska hända måste varje besökare känna att den öppna förskolan är en relevant och positiv mötesplats.

Kontakt

Maria Stavling, maria.stavling@stockholm.se

Spånga-Tensta, 2018-04-24

I stadsdelen Spånga-Tensta har vi besökt två verksamheter, en öppen förskola på familjecentralen och en så kallad introduktionsförskola som är samlokaliserad med en förskola.

Öppna förskolan på familjecentralen vittnade om att de får många besökare i samband med att familjer besöker BVC eller familjerådgivare. Att alla delar lokal gör det lätt att ta kontakt mellan verksamheterna och gör att många familjer kan komma förbi på spontana besök. Den öppna förskolan är en viktig och lättillgänglig mötesplats och fungerar som en sluss vidare till andra samhällsaktörer.

Introduktionsförskolan drivs som en öppen förskola och har nyligen startat sitt arbete med fokus på olika etableringsinsatser. Det har varit svårt att nå målgruppen som behöver språkinlärning, men man arbetar vidare utifrån deltagarnas behov för att anpassa verksamheten. I Spånga-Tensta arbetar man tillitsskapande och medvetet utifrån kulturskillnader gällande synen på offentlig barnomsorg.

Kontakt

Karin Bylundkarin.bylund@stockholm.se

Skärholmen, 2018-04-23

I Skärholmen drivs sedan i hösten 2017 en introduktionsförskola och en vanlig öppen förskola integrerat.

Verksamheten är öppen för alla familjer, men det finns också aktiviteter som är specifikt riktade till utrikes födda och nyanlända. Två timmar varje dag håller pedagogerna språkträning riktad till föräldrar och två gånger i veckan har en SFI-lärare lektioner.

Introduktionsförskolan får också regelbundna besök från BVC, studie- och yrkesvägledare och familjerådgivare. Verksamheten är samlokaliserad med en förskola och man arbetar med fokus på att öka deltagandet i förskolan med hjälp av introduktionsförskolan.

För att nå invånarna samarbetar man med medborgarvärdar och med så kallade stadsdelsmammor. De har erfarenhet av att vara nyanlända och kan fungera som bryggor mellan verksamheterna och familjer i stadsdelen.

Kontakt

Magdalena Göthmagdalena.goth@stockholm.se

Rinkeby-Kista, 2018-04-20

I Rinkeby och Husby dök idén om introduktionsförskola upp efter efterfrågan från besökarna om att få läsa svenska.

Det började med att en sfi-lärare kom till öppna förskolan och hade lektioner, men denna undervisning har ju bara deltagare med uppehållstillstånd rätt till. Därför utvidgades verksamheten, och en introduktionsförskola öppnade 2016.

Här erbjuds öppen förskola alla dagar mellan 9 och 15, och en timme varje dag erbjuds språkträning som leds av en förskollärare. Sfi lånar lokaler i öppna förskolan för undervisning en timme i veckan för dem som har rätt till det. Svenska talas under hela dagen. Det blir det enda gemensamma språket, eftersom många olika nationaliteter möts här, och det finns inga tolkar.

Via BVC, men även den ”vanliga” öppna förskolan som av utrymmesskäl finns i andra lokaler, når man kvinnorna i målgruppen så att de hittar dit.

Lokalerna delas till viss del med en förskola, och upplevelsen är att detta ger en positiv effekt för motivationen att sätta barnen i förskolan. Det finns ett samarbete med förskolan bland annat genom ambassadörer på introduktionsförskolan som samlar ihop familjer och gör studiebesök.

Introduktionsförskolan får även besök av personal från förskolan och stadsdelens köassistent som informerar om det praktiska kring att söka en plats i förskolan. Att öka deltagandet i förskolan bland barnen i stadsdelen, där de allra flesta har utländsk bakgrund, är en tydlig ambition.

Kontakt

Annika Björklundannika.bjorklund@stockholm.se

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.