Publicerad 16 mars 2021

Södertälje 2018-11-16

I Södertälje är Geneta familjecentral en viktig del av kommunens socialt förebyggande arbete.

Den öppna förskolan på familjecentralen är populär bland invånarna, trots att den bara funnits sedan 2017. Familjecentralen ligger i ett område där en stor del av invånarna har utländsk bakgrund. Familjecentralen är belägen centralt i Geneta, där behovet av socialt stöd är stort, vilket var ett medvetet val. Lättillgängligheten är en tydlig framgångsfaktor.

Det bedrivs inga insatser som är särskilt vikta åt utrikes födda utan istället försöker man erbjuda insatser som motsvarar behoven hos de som bor i närområdet. Verksamheten är ett samarbete mellan landstinget och kommunen. Kommunens del består av öppen förskola och kuratorer/föräldrastödjare, dessa är en viktig resurs i det socialt förebyggande arbetet och ligger under socialförvaltningen. Här kan behov identifieras och besökare slussas vidare till andra stödjande insatser.

Familjecentralen har ett välutvecklat hembesöksprogram där barnhälsovårdssjuksköterska och kurator/föräldrastödjare erbjuder sex hembesök hos alla förstföderskor. Man har också infört ett samarbete runt BVCs treårsbesök, som ett komplement till hembesöksprogrammet. Föräldraskapsutbildningar och tematräffar är ett annat sätt som familjecentralen kan erbjuda stöd. Ett exempel är utbildningen ”Föräldraskap i Sverige”som kan bli en start för viktiga diskussioner om hur det är att vara förälder i Sverige. Ett annat fokusområde är det våldspreventiva arbetet.

Kontaktperson

Victoria Larsson
Resultatenhetschef
08-523 01 811

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.