Publicerad 16 mars 2021

Norrtälje 2019-03-29

Norrtälje kommun har tillsammans med Väddö folkhögskola initierat ett utvecklingsarbete där man under 2019 testar nya, innovativa metoder för språkinlärning för vuxna tillsammans med deras barn.

Med hjälp av Länsstyrelsens §37a driver projektledare Golazin Yarandpour ett projekt som syftar till att testa nya metoder för språkutveckling. Golazin är integrationssamorndare i kommunen, vilket bidrar till att projektet utgår från aktuella behov och kan förankras i kommunens ordinarie integrationsarbete. Fokus ligger på att språkinlärningen behöver ligga nära och ta in de praktiska behov och förutsättningar som präglar vardagen för nyanlända familjer.

Här spelar deltagarnas känslor stor roll genom att man utgår från områden som ligger deltagarna och deras familjer nära känslomässigt. Det stimulerar i sin tur inlärningen.

Varje dag i veckan håller en lärare, som är både utbildad förskollärare och sfi-lärare, i undervisningen. Lektioner bygger på metoder som målning, musik, matlagning och miljö. Eftersom barn närvarar sker undervisningen i samklang med barnens behov.

I projektet arbetar också en dokumentatör som följer projektet och som sammanställer resultatet för att detta sedan ska kunna spridas. Planen är att skapa en utställning och ordna utbyten med andra kommuner som vill ta del av metoden.

Projektet bygger till stor del på samverkan med Väddö folkhögskola som bidrar med lokal och resurser. Undervisningen sker inte på en öppen förskola, något man först planerat, utan man såg istället att folkhögskolans lokaler kunde vara passande för målgruppen. Som samverkanspart är folkhögskolan också van vid att utveckla nya metoder för samhällsutveckling, varför samarbetet har varit gynnsamt.

Kontaktperson

Golazin Yarandpour
Projektledare och integrationssamordnare
golazin.yarandpour@norrtalje.se

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.