Publicerad 16 mars 2021

Malmö, 2018-06-14

Malmö har tagit ett sammanhållet grepp om de öppna förskolorna som en del i stadens strategi om förskolans utveckling och familjecentralernas roll.

Vi besökte två verksamheter där man bedriver riktade insatser för språkträning, Kompassen och Hera.

Förskoleförvaltningen i Malmö arbetar på olika sätt med att stärka förskolan och de öppna förskolornas roll. Det finns också ett politiskt beslut om att alla öppna förskolor i staden med tiden ska ligga på en familjecentral. Alla öppna förskolor har kompetens att på olika sätt möta behov hos nyanlända och utrikes födda. På två öppna förskolor är däremot verksamheten
mer inriktad mot dessa målgrupper.

Hera är en öppen förskola som gått från en ambulerande verksamhet till att nyligen startat i nya lokaler. Målgruppen är nyanlända familjer i behov av språkträning där Hera ska utgöra en trygg plats där alla besökare blir sedda. Utifrån det behovet har personalen utarbetat en mångfald av spännande aktiviteter för att få igång språkträningen.

Bland annat genomförs en språkstund två gånger i veckan där personalen utifrån olika teman undervisar föräldrar i svenska. Ett annat exempel är "walks and talks": promenader som syftar till att underlätta för samtal och visa upp staden.

På Kompassens öppna förskola har man också arbetat fram olika insatser. Det finns sedan flera år tillbaka en arabisktalande "brobyggare" anställd som på olika sätt kan stödja verksamhetens arbete med utrikes födda. En viktig del är att det bidrar till att skapa förtroende för verksamheten. Fyra gånger i veckan kommer en SFI-lärare och håller i undervisning och man får också regelbundet besök av en studie- och yrkesvägledare.

Kontaktperson

Elisabeth Bergstrand
Förskolechef
elisabeth.bergstrand@malmo.se

Dimitra Theodoridis
Förskolechef
dimitra.theodoridis@malmo.se

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.