Publicerad 16 mars 2021

Kramfors, 2018-05-21

Kramfors har arbetat fram ett koncept som kallas öppen asylförskola och som riktar sig till asylsökande. Deras modell fokuserar bland annat på att verksamheten ska fungera som en sluss in till samhället.

I Kramfors har man sedan 2013 bedrivit öppna asylförskolor. På grund av att många asylsökande bor i kommunen och att det har varit långa väntetider hos Migrationsverket har kommunen sett ett stort behov av en verksamhet som möter den här gruppen.

I nuläget finns det två öppna asylförskolor i kommunen där asylsökande barn under 6 år och deras föräldrar deltar mellan kl. 09.00 och 12.00 varje vardag. Deltagarna är inskrivna, och själva verksamheten utformas i hög grad utifrån de aktuella behoven hos deltagarna.

Migrationsverket meddelar när det flyttat en asylsökande till kommunen, varefter man gör ett hembesök då man informerar om de öppna asylförskolorna. Verksamheten finansieras av den
statliga ersättning kommunen får från Migrationsverket.

Kontaktperson

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.