Publicerad 16 mars 2021

Karlskrona, 2019-03-20

Efter att flera verksamheter i Karlskrona identifierat ett behov av att nå målgruppen utrikes födda föräldrar bestämde sig Vuxenutbildningens sfi och Integrationscentrum under 2018 att tillsammans med bland annat en öppen förskola starta ett integrationsprojekt riktat mot föräldralediga.

Vuxenutbildningen och Integrationscentrum i Karlskrona är en del av arbetsmarknadsförvaltningen, och erbjuder en mångfald av integrationsinsatser för nyanlända och utrikes födda. Samtidigt har man sett att just föräldralediga är en grupp som är svåra att nå. Sfi har märkt att det kan vara negativt för elevernas studiemotivation att i samband med föräldraledigheten tappa mycket av sina språkkunskaper.

Kommunens enda öppna förskola ligger i Kungsmarken, ett område där många utrikes födda bor, och där man därför såg att det finns goda förutsättningar till att nå målgruppen. Samtidigt som många inrikes födda invånare också besöker verksamheten, vilket främjar integration mellan kommuninvånarna.

Projektet innefattar förutom sfi-undervisning en gång i veckan också kurser i digitala färdigheter och samverkan med studieförbundet ABF. ABF håller i en studiecirkel med fokus på barnsånger och språk. Integrationscentrum driver sedan tidigare en öppen reception dit personer kan komma som behöver stöd och hjälp. Nu har man på fredagar lagt den på vårdcentralen, som ligger bredvid öppna förskolan, för underlätta kontakt med målgruppen.

En stor vinst hittills i projektet är själva samverkan och att öppna möjligheter till utbyten inom kommunen. Eftersom man behöver varandra för att kunna nå målgruppen och för att erbjuda relevanta insatser stimulerar projektet ett givande samarbete.

– Det har varit en upptäcktsresa där vi har fått lära oss efterhand. Vi ser att projektet ger mycket positiva effekter på många vis - framför allt för deltagarna - men också att samverkan på verksamhetsnivå kan gå så lätt när alla har samma målbild, säger Anna Holmberg, avdelningschef Integrationscentrum.

Kontaktperson

Anna Holmberg
Avdelningschef Integrationscentrum
anna.holmberg@karlskrona.se

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.