Publicerad 16 mars 2021

Jönköping, 2018-09-14

I Jönköping erbjuder man reguljär SFI för föräldralediga på fyra öppna förskolor i kommunen. Samverkan genom familjecentraler har varit en viktig del i att kunna erbjuda samordnat och riktat stöd.

I Jönköping finns tio familjecentraler plus sex öppna förskolor organiserade som filialer till olika familjecentraler. Det är samma chef för alla 16 öppna förskolor. Det underlättar för att strategiskt kunna se var insatser gör mest nytta.

På fyra öppna förskolor erbjuds en dag i veckan SFI för föräldralediga. Eftersom de erbjuds olika dagar kan den som önskar få undervisning flera dagar i veckan. Den svenskundervisning som erbjuds är reguljär SFI. Det är därmed möjligt att examinera de olika SFI-kurserna på
öppna förskolan. I Jönköping är SFI lagt på entreprenad och det är ABF Vux och Eductus som på två öppna förskolor vardera håller i undervisningen. Eftersom grupperna är mindre än i den vanliga SFI:n kan undervisningen också individanpassas även om kunskapsnivåerna varierar i grupperna.

Ett exempel är öppna förskolan Lejonhjärtat där en lärare från Eductus och en förskollärare håller i ett SFI pass i veckan. Lektionen är schemalagd samtidigt som eventuella syskon har rätt till 15 timmars förskola, vilket gör att grupperna blir mindre. Dagen efter undervisningen kan man komma tillbaka till Lejonhjärtats Öppna förskola för att tillsammans med en förskollärare fokusera på språkträning.

På flera familjecentraler används Va med!-materialet, ett metodstöd för samhällsinformation skapat av Uppsala kommun. Genom schemalagda träffar erbjuds utrikes födda föräldrar ett forum för integration och att diskutera och fördjupa sig i det svenska samhället.

Informations- och metodmaterialet Va med!

Kontaktperson

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.