Publicerad 16 mars 2021

Helsingborg, 2018-06-15

Helsingborg har ett välutvecklat samarbete mellan stadens familjecentraler och SFI.

Utspritt över alla familjecentraler genomför SFI-lärare lektioner under namnet Föräldrasvenska. Det är en anpassad undervisningsform där samverkan med öppna förskolan utgör en viktig del av upplägget.

I Helsingborg besökte SKR familjecentralen i Drottninghög och fick ta del av en lektion i föräldrasvenska. Föräldrasvenska innebär att en SFI-lärare kommer till den aktuella familjecentralen och under ett antal timmar håller i en svenskalektion. Barn närvarar under lektionen, och med SFI-läraren kommer också en barnskötare som hjälper till med att passa barnen.

Deltagarna anmäler intresse till den aktuella läraren som sedan håller kontakt med eleven under tiden man deltar i föräldrasvenskan. Nivån på undervisningen anpassas utifrån den aktuella gruppen. På de flesta familjecentraler finns det idag både nybörjar- och fortsättningsgrupper.

Språkundervisningen blir en integrerad del av familjecentralernas arbete i kommunen. Genom att samarbeta med familjecentralerna kan man på Föräldrasvenskan ta upp ämnen som är aktuella, inom exempelvis BVC. Ämnet kan sedan diskuteras vidare när deltagarna efter
lektionen besöker den öppna förskolan.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.