Publicerad 16 mars 2021

Göteborg, 2018-09-13

I Göteborg har öppna förskolan vid Opaltorget utvecklat insatser som motverkar isolering och stärker språkinlärning hos utrikes födda föräldrar.

Under lång tid har personalen på öppna förskolan i olika former erbjudit stöd för utrikes födda föräldrar. Genom ett nära samarbete med BVC har behovet av mötesplatser som erbjuder språkträning och samhällsinformation för föräldralediga identifierats. Att stärka föräldrarollen
genom att erbjuda föräldrautbildning och informera om förskolans roll och betydelse ses som viktiga insatser.

Under regelbundna träffar presenteras och diskuteras övergången till förskolan. Särskilt lyfts vikten av ett samspel mellan barn, förälder och personal samt hur inskolning går till. I Göteborg har man också erfarenhet av två riktade former av insatser; förberedande SFI och riktade föräldragrupper.

Under en förmiddag i veckan är den öppna förskolan vikt åt "förberedande SFI". Förmiddagen är uppdelad i tre interagerade inslag. Först en lektion tillsammans med en lärare i svenska. Fokus ligger på tal med inslag av samhällsinformation och enkel grammatik för att göra språket användbart och konkret för besökarna. Därefter fika som erbjuder ett socialt och enkelt sammanhang där man kan öva på de ord och fraser man har gått igenom på lektionen.

Avslutningsvis håller man i en sångstund där förälder och barn genom sång och musik får träna språket i ett lustfyllt sammanhang. Generellt betonas tvåspråkighet, och öppna förskolan vill göra det enkelt för besökarna att blanda modersmålet med sina nya kunskaper i svenska. På sångstunderna sjunger man därför också sånger på besökarnas egna språk.

För de två största språkgrupperna har man erbjudit riktade föräldragrupper, en arabisk- och en somalitalande. Den här terminen organiseras en grupp för somalitalande och träffar sker varannan fredag. Grupperna utgår från deltagarnas önskemål och behov för val av diskussionsteman och det är en kurator tillsammans med pedagoger från öppna förskolan som håller i träffarna.

Några exempel på teman är kost, traditioner och pedagogiska aktiviteter för småbarn. Brobyggare anställda i stadsdelen har involverats på olika sätt för att främja samtal och utbyte.

Kontaktperson

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.