Publicerad 16 mars 2021

Falkenberg, 2018-11-14

I Falkenberg bedrivs en ambulerande språkundervisning för föräldralediga, Svenska för föräldralediga (SFF). En SFI-lärare och förskollärare reser tillsammans till olika öppna förskolor i kommunen och bedriver undervisning.

Sedan 2018 har vuxenutbildningen i Falkenberg drivit ett projekt med syfte att erbjuda språkundervisning för föräldralediga och deras barn. Arbetet organiseras genom att en SFI-lärare tillsammans med en förskollärare besöker sammanlagt tre öppna förskolor i kommunen. Undervisningen sker samtidigt som den öppna förskolan är öppen för alla och det är drop in under den förmiddag då SFF bedrivs. Alla föräldrar med behov är välkomna.

Målet med SFF är inte avgränsat till enbart språkprogression utan istället vilar projektet på fyra målsättningar. Deltagarna ska få öva språket genom bland annat sång och samtal, få ställa frågor, få utforska språket tillsammans med sitt barn utifrån ett samspel och slutligen få träffa andra föräldrar.

Utbildningen sker utifrån olika teman som är relevanta för deltagarnas livssituation och behov. Pedagogerna utvecklar materialet efterhand beroende på deltagarnas önskemål. Samtal är den främsta undervisningsformen där vuxna och barn deltar tillsammans.

Kontaktperson

Jenny Milanovic
Biträdande rektor
jenny.milanovic@falkenberg.se

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.