Publicerad 16 mars 2021

Eslöv, 2018-11-22

På Familjens hus i Eslöv har man utvecklat nya, innovativa former av språkundervisning för utrikes födda föräldrar.

Sedan 2015 samverkar Familjens hus med SFI. En SFI-lärare närvarar i öppna förskolans verksamhet under två dagar i veckan. Läraren arbetar då språkstödjande i den reguljära verksamheten bland besökarna. Undervisningen är på så sätt inte lektionsbunden utan sker genom att läraren identifierar och skapar lärandesituationer. Till exempel kan lek tillsammans med föräldern och barnet bli en grund för att på lättillgängligt sätt förklara grammatik och meningsuppbyggnad. Förutom de rent språkstödjande effekterna så bidrar också lärarens närvaro till att tillgängliggöra den öppna förskolan för utrikes födda. Personalen tycker att det har blivit lättare för personer med begränsade språkkunskaper att närvara.

På öppna förskolan finns även en föräldragrupp, Tillsammans, där hälften av deltagarna är inrikes födda och hälften utrikes födda. Träffarna leds av föräldralediga och syftet är att föräldrarna själva ska lyfta relevanta teman, skapa utbyten och bygga nätverk.

Kontaktperson

Sabina Djupenström
SFI-lärare
sabina.djupenstrom@eslov.se

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.