Publicerad 16 mars 2021

Enköping, 2018-10-25

I Enköping har man under lång tid erbjudit språkundervisning för föräldralediga. Kråkans öppna förskola utgör i dag navet för ett familjecentrerat arbete som kan möta varierande behov hos besökarna.

Kråkans öppna förskola är välbesökt i kommunen och erbjuder aktiviteter för olika målgrupper. Genom ett samverkansavtal finns ett nära samarbete med socialtjänst, BVC och MVC som regelbundet gör besök i verksamheten. Det familjecentrerade arbetssättet stärker möjligheterna till att få besökare till verksamheten och att kunna identifiera olika behov av stöd.

För gruppen utrikes födda erbjuds bland annat två typer av insatser; språkundervisning och en tillgänglig språkvärd. En SFI-lärare har under flera år haft schemalagda lektioner under namnet Vardagssvenska. För tillfället erbjuds lektioner två dagar i veckan mellan kl 9-12 med avbrott för samling kl 10. Då är deltagarna med på samlingen för alla besökare på öppna förskolan. Det underlättar möten och nätverkande.

Lektionerna erbjuds alla föräldralediga med behov. Det har funnits stor efterfrågan och man har därför behövt ha ett kösystem då grupperna inte kan vara för stora. Deltagarna behöver skriva in sig och är man frånvarande vid flera tillfällen så kan man också tappa sin plats. Eftersom kunskapsnivåerna varierar i grupperna är anpassat studiematerial grunden för att också kunna individanpassa undervisningen. Även om mycket sker i helgrupp kan deltagarna då utgå från sitt egna material.

För att underlätta för utrikes födda arbetar också en språkvärd i verksamheten några dagar i veckan. Språkvärden har kunskap i arabiska och kan underlätta i kommunikationen bland besökare och personal. Språkvärden arbetar även på biblioteket vilket innebär en möjlighet att locka nya besökare men också att det finns nära samarbete med biblioteket kring språkutveckling och boklån.

Kontaktperson

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.