Publicerad 16 mars 2021

Botkyrka, 2018-05-23

I Botkyrka har öppna förskolan i Fittja ett samarbete med SFI. Verksamheten används aktivt som en del av kommunens förebyggande sociala arbete.

I Botkyrka kommun ligger de öppna förskolorna under socialförvaltningen, och det arbetar både socionomer och förskolelärare i verksamheten. Öppna förskolan är därför en viktig del av
kommunens förebyggande sociala arbete. Just i Fittja har den öppna förskolan ett samarbete med SFI och två gånger i veckan kommer en lärare och håller i lektioner på öppna förskolan.

Barnen får röra sig fritt mellan undervisningsrummet och andra rum. Det är fortfarande föräldrarna som har ansvar för barnen, även om personalen kan vara ett stöd. Det är barnens behov i centrum och det ska inte uppstå konkurrens mellan omsorg och undervisning.

Personalen berättar att det är viktigt att man har kännedom om lokalsamhället och om behov som finns just i Fittja för att också kunna möta varje besökare på bästa sätt.

Kontaktperson

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.