Publicerad 16 mars 2021

Bjuv, 2018-11-22

I Bjuv utgör den öppna förskolan ett nav i familjecentralen och är en viktig del av det hälsofrämjande arbetet i kommunen.

Den öppna förskolan organiseras under elevhälsan och är en naturlig del av det hälsofrämjande arbetet. I Bjuv arbetar man aktivt med att nå och locka besökare med utländsk bakgrund. Tidigare har det funnits en brobyggare anställd, den personen är nu anställd som barnskötare. En annan metod för att nå nya besökare är att faderskapsskrivningar görs på familjecentralen. Då kan personalen informera om olika insatser.

Det erbjuds flera olika aktiviteter som man ser att gruppen utrikes födda med fördel tar del. Det rör sig bland annat om språkcafé, föräldragrupp och kursen Aktivt föräldraskap. Generellt arbetar man för att alla insatser ska vara öppna för alla. Samtidigt behöver anpassningar göras för att öka representationen av vissa målgrupper.

Till exempel har man därför anpassat utbildningen Aktivt föräldraskap för att tillgängliggöra den för utrikes födda. Bland annat med längre träffar och att språkstöd på arabiska finns närvarande. Genom samarbete med sfi och Arbetsförmedlingen kan Aktivt föräldraskap räknas som en del av en sfi-kurs eller som en insats inom etableringsprogrammet. Utbildning stärker förståelsen för det svenska utbildningssystemet, vilket underlättar föräldrars deltagande i sina barns skolgång.

Kontaktperson

Anna-Karin Nystrand-Sacaneno
Samordnare, familjecentralen
Anna-Karin.Nystrand-Sacaneno@bjuv.se

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.