Publicerad 10 mars 2022

Antagning, interkommunal ersättning

SKR:s handbok för gymnasieantagning beskriver vilka bestämmelser som gäller vid antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Handbok för gymnasieantagning 2022-2023

Handboken innehåller en sammanställning av bestämmelser i lag, förordning och föreskrifter tillsammans med SKR:s kommentarer. Handboken är ett stöd till de som arbetar med och ansvarar för mottagande och antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt relaterade frågor, såsom interkommunala ersättningar och bidrag till enskilda huvudmän.

Gymnasielagen - uppehållstillstånd för studier

Den så kallade nya gymnasielagen infördes den 1 juli 2018 och innebär en ny möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för studier på gymnasienivå.

Gymnasielagen - uppehållstillstånd för studier

Informationsansvarig

  • Karin Darin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.