Publicerad 4 juli 2022

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieskolan lägger en viktig grund för ungdomars etablering i arbete och övergång till fortsatta studier. Gymnasiesärskolan ska lägga en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt även bidra till personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Gymnasieutbildning anordnas i en majoritet av landets 290 kommuner. Huvudmän för utbildningen kan vara kommuner, regioner, gymnasieförbund och enskilda huvudmän.

En central del i SKR:s arbete inom gymnasieskolan är att stödja våra medlemmar i det arbete de bedriver lokalt och regionalt.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Hellewell
    Utredare
  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.