Publicerad 2 april 2024

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Varje kommun har ett ansvar att erbjuda gymnasieutbildning till de ungdomar som är folkbokförda i kommunen. Utbildningen kan anordnas i antingen egen regi, vilket en majoritet av kommunerna gör, eller genom samverkan med andra kommuner eller utbildningsanordnare. Anordnare, det vill säga huvudmän för utbildningen, kan vara kommuner, regioner, kommunalförbund gymnasieförbund och enskilda huvudmän.

En central del i SKR:s arbete inom gymnasieskolan är att stödja våra medlemmar i det arbete de bedriver lokalt och regionalt.

Här kan du ta del av några exempel på det arbetet:

Öppna jämförelser

SKR tar årligen fram Öppna jämförelser som kan användas som underlag i kommunens systematiska kvalitetsarbete gällande gymnasieskolan. Öppna jämförelser består av statistik i databasen Kolada och av kommunrapporter med visualiseringar av varje kommuns resultat.

Öppna jämförelser, gymnasieskola

Introduktionsprogram

Gymnasieskolans fyra introduktionsprogram utformas i hög utsträckning lokalt, där varje huvudman ansvarar för att ta fram en plan för utbildning. SKR har genom åren bedrivit ett antal utvecklingsprojekt med fokus på introduktionsprogram tillsammans med medlemmar. Det senaste av dessa projekt är IMprove, vars syfte har varit att utveckla arbetssätt för att främja nyanlända elevers möjligheter att fullfölja sin gymnasieutbildning.

Öka nyanländas möjlighet att fullfölja sin utbildning

Fullföljd utbildning

SKR arbetar också med olika satsningar för att öka andelen ungdomar som fullföljer en gymnasieutbildning.

Fullföljd utbildning

Gymnasieskola

Det finns 18 nationella program: 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. De 12 yrkesprogrammen ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning. De 6 högskoleförberedande programmen ger en grund för fortsatt utbildning på högskola eller universitet. Det finns också 4 introduktionsprogram: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Introduktionsprogrammen syftar bland annat till att ge elever som saknar behörighet till nationellt program möjlighet att läsa in sådan behörighet eller till att förbereda för övergång till arbete alternativt annan utbildning.

Anpassad gymnasieskola

Det finns 9 nationella yrkesprogram. Det finns även individuella program som är särskilt anpassade till elevers förutsättningar. Den anpassade gymnasieskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som ger en god grund för yrkesverksamhet eller fortsatta studier.

Anpassade gymnasieskolan, Skolverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare
  • Jessica Svedlund
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.